Moties en amendementen

Regelmatig dient D66 moties en amendementen in tijdens Statenvergaderingen. Hier vind je een overzicht van alle ingebrachte voorstellen gedurende de Statenperiode 2023 – 2027. Bij elk voorstel wordt aangegeven of het is aangenomen of verworpen. Ook kun je zien welke partijen voor en tegen waren.

Motie Jenneskens:
‘Esse mich versjteis: debat in het plat’
Status: aangenomen
Voor: 50PLUS, BBB, CDA, D66, Forum voor Democratie, GroenLinks, Horizon, JA21, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, VVD
Tegen: SP

Motie Vaessen:
‘Internationale uitbreiding nachttrein Maastricht-Schiphol’
Status: aangenomen
Voor: 50PLUS, BBB, CDA, D66, Forum voor Democratie, GroenLinks, Horizon, JA21, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SP, VVD
Tegen:

Motie Jenneskens:
‘Een goed begin is het halve werk’
Status: aangenomen
Voor: 50PLUS, BBB, D66, GroenLinks, Horizon, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD
Tegen: Forum voor Democratie, JA21, PVV

14 april 2023

Motie Jenneskens:
‘Vooruit Limburg pak stikstofproblematiek aan’
Status: verworpen
Voor: D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren
Tegen: 50PLUS, BBB, CDA, JA21, LOKAAL-LIMBURG, PvdA, PVV, SP, VVD