Harald Barendse

Beeld: Jonathan Vos Photography

Binnen de fractie verantwoordelijk voor onder meer de planning, persberichten en websitebeheer.

  • Maastricht