Japhet Stone

Japhet Stone - Beeld: Jonathan Vos Photography

“Ik heb een onomstotelijke motivatie om het beste te maken van wat me wordt aangeboden. Ik zit met hart en ziel in de strijd!”

  • 23 jaar
  • Maastricht

Japhet besloot na zijn opleiding tot technicus verder te studeren aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht, hij is vrijwillig juridisch begeleider bij Vluchtelingenwerk en fractievolger binnen de huidige Provinciale Staten fractie.

Hij vindt het belangrijk dat we echt sámen werken aan de toekomst, dat betekent meedoen.

Zijn politieke vuur werd aangewakkerd tijdens zijn deelname aan de Limburgse Lichting, een speciaal ontwikkeltraject voor jonge Limburgse D66’ers. Bij het werk in de technische sector heeft hij geleerd hoe het is om de mouwen op te stropen en aan te pakken; hij is er nu klaar voor om met die instelling te werken aan onze mooie provincie.

Een provincie waar jongeren niet naar de Randstad kijken voor een toekomst, een leefbare provincie waar we trots zijn op onze cultuur en een provincie waar we oog hebben voor een duurzame toekomst zodat de komende generaties er ook van kunnen genieten.

Door op te houden met bang zijn voor verandering. Door nieuwe mogelijkheden te zoeken voor bestaande problemen en door middel van dialoog het werk gedaan krijgen.