Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Daardoor neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat is een slecht teken. De gemeente Leidschendam-Voorburg is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

Wij willen dat iedereen in Leidschendam-Voorburg mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. En als mensen zelf goede ideeën hebben, dan gaan we daarmee aan de slag.

  • Alternatieven presenteren in raadsvoorstellen, met verschillende varianten. Niet zomaar tekenen bij het kruisje.
  • Langetermijn financieel perspectief in kaart brengen voor projecten.
  • Een financieel gezonde gemeente met structurele dekking voor structurele financiële problemen.
  • Jongerenraad tot 25 jaar die we actief betrekken bij ons beleid. De gemeente moet terugkoppeling geven aan wat er met de inbreng is gedaan.
  • Een lokaal referendum voor belangrijke lokale beslissingen.
  • D66 heeft een subsidieregister ingevoerd, zodat inwoners inzicht hebben in wat er met subsidies gebeurd en wat effectiviteit ervan is.
  • Kortere beslistermijnen voor vergunningaanvragen.

… is het halve werk D66 vindt dat de gemeenteraad er is om de macht goed te controleren en om scherpe discussies te voeren over zaken die er echt toe doen.

Leidschendam-Voorburg is een veilige gemeente – en dat moet vooral zo blijven. Waar het toch onveilig is, moet dat worden aangepakt. Of dat nu op straat is, achter de voordeur, online of offline.

Ondernemen en werken in Leidschendam-Voorburg

Kunst en cultuur verrijken ons leven. Van klassiek concert tot rockband op 5 mei in het park. Van museum tot streetdance.

Gezond leven is belangrijk, want voorkomen is veel beter en prettiger dan genezen.

Wat D66 betreft moet sport en beweging voor iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond.

… is het halve werk D66 vindt dat de gemeenteraad er is om de macht goed te controleren en om scherpe discussies te voeren over zaken die er echt toe doen.

Leidschendam-Voorburg is een veilige gemeente – en dat moet vooral zo blijven. Waar het toch onveilig is, moet dat worden aangepakt. Of dat nu op straat is, achter de voordeur, online of offline.

Ondernemen en werken in Leidschendam-Voorburg

Kunst en cultuur verrijken ons leven. Van klassiek concert tot rockband op 5 mei in het park. Van museum tot streetdance.

Gezond leven is belangrijk, want voorkomen is veel beter en prettiger dan genezen.

Wat D66 betreft moet sport en beweging voor iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond.

Goed onderwijs is de beste manier om iedereen gelijke kansen te geven.

Meer middeldure huizen zonder alles vol te bouwen. We moeten creatiever en flexibeler zijn bij het bestrijden van de woningnood.

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Om onze eigen gemeente en de wereld om ons heen leefbaar te houden moeten we nu in actie komen.

Goed onderwijs is de beste manier om iedereen gelijke kansen te geven.

Meer middeldure huizen zonder alles vol te bouwen. We moeten creatiever en flexibeler zijn bij het bestrijden van de woningnood.

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Om onze eigen gemeente en de wereld om ons heen leefbaar te houden moeten we nu in actie komen.

Toont 9 van 9


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.