Onderwijs

Wijkgerichte benadering vergroot kansengelijkheid

Goed onderwijs is de beste manier om iedereen gelijke kansen te geven. Daarom mogen kinderen met risico op een onderwijsachterstand al vanaf 2,5 jaar op kosten van de gemeente naar de kinderopvang of peuterschool. Een wijkgerichte benadering vergroot de kansengelijkheid.
Voor kinderen op de basisschool werken we aan doelgerichte samenwerking met voor- en naschoolse opvang, sportclubs, muziekverenigingen en huiswerkbegeleiding. Zo krijgt ieder kind toegang tot een ‘rijke schooldag’, met bijvoorbeeld ook sport-, cultuur-, of theaterles en extra taallessen als dat nodig is. Juist buiten schooltijd kan kansengelijkheid worden versterkt

Alle schoolgebouwen worden voorzien van een goed ventilatiesysteem, zodat leerlingen er veilig kunnen leren en leraren er veilig kunnen werken. 
De gemeente beslist niet over het lesprogramma op school, maar we kunnen wel wat doen om het onderwijs op onze scholen nog leuker en beter te maken. Zoals het aanbieden van technieklessen, die kinderen spelenderwijs nieuwsgierig maken naar technologische ontwikkelingen. Een kunst- en cultuurprogramma waarin ook de musea in onze gemeente worden bezocht en lokale kunstenaars en muzikanten op school komen. Meedoen aan de Nationale Boomfeestdag en natuur-excursies als een ‘slootjessafari’, is voor leerlingen van alle basisscholen een mooie en leerzame ervaring.
Net als in ons mooie Raadhuis leren over lokaal bestuur en met je klasgenoten een echt debat voeren in de raadszaal.

Scholen moeten de ruimte en de capaciteit krijgen om adequate hulp te kunnen bieden aan kinderen met leer- of gedragsproblemen. Al dan niet met steun van de gemeente, jeugdhulpverlening of kinderpsychologen. Als de overstap naar het speciaal onderwijs nodig is, moet de gemeente zorgen voor passend vervoer naar en van school.

D66 wil de positie van onze mbo-studenten verbeteren door te faciliteren in goede stagemogelijkheden in de gemeente. Dit bevordert de kansen van jongeren en zorgt voor blijvende ontwikkeling van talent. Gemeente en schoolbesturen moeten samen iets doen tegen het groeiende lerarentekort in primair- en voortgezet onderwijs en in het mbo.
 
Een basisvoorwaarde om mee te doen in onze samenleving is onze taal leren spreken en lezen. D66 wil dat de gemeente meer doet om mensen te helpen die de Nederlandse taal slecht beheersen. De juiste mensen gericht stimuleren om gratis taallessen te volgen is een makkelijke en effectieve stap.

D66 investeert graag in mensen. Inburgering moet erop gericht zijn om mensen snel te helpen om hun talenten volop in te zetten in onze maatschappij. Dat is verstandig vanuit zowel menselijk als economisch perspectief. Er moet genoeg capaciteit komen om mensen snel te helpen inburgeren.