Toegankelijk & betrouwbaar bestuur

D66 wil dat de gemeente toegankelijk is. In haar dienstverlening moet de gemeente uitgaan van vertrouwen in de Leidenaar. We willen dat er verder wordt geïnvesteerd in goede en toegankelijke dienstverlening, waarbij er veilig en verantwoord met nieuwe technologie wordt omgegaan. Digitalisering mag niet betekenen dat persoonlijk contact met de gemeente verdwijnt.

  • Als gevolg van corona is dienstverlening grotendeels gedigitaliseerd, waardoor het voor veel mensen eenvoudiger is geworden om bijvoorbeeld een nieuw paspoort aan te vragen. Dienstverlening van de gemeente kan nog veel eenvoudiger en sneller worden. D66 zet in op digitale dienstverlening waar het kan, en fysiek voor wie dat wil.
  • De fysieke balie in het stadhuis en ondersteuning bij het invullen van formulieren moeten blijven bestaan. Alle communicatie van de gemeente moet duidelijk en begrijpelijk zijn. De website van de gemeente moet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Informatie op de website moet beter vindbaar worden.
  • In de officiële communicatie door de gemeente Leiden, bijvoorbeeld in formulieren, wordt zo min mogelijk gevraagd naar geslacht en bewoners kunnen hun aanspreekvorm en naam kiezen die de gemeente voor ze gebruikt in verdere communicatie.
  • D66 wil dat de gemeente inwoners niet onnodig in de weg zit met regels, boetes en formaliteiten. Een gemeente die uitgaat van vertrouwen, krijgt ook het vertrouwen van inwoners.
  • Wij willen een eerlijke handhaving, waarbij het enkele feit dat een Leidenaar een fout maakt niet direct betekent dat het hele handhavingsarsenaal wordt opengetrokken. D66 vindt het ook belangrijk dat maatwerk op alle niveaus binnen de gemeente mogelijk wordt gemaakt.
  • De capaciteit om vergunningsaanvragen te behandelen wordt vergroot. Hierdoor zet de gemeente erop in dat vergunningsaanvragen binnen de antwoordtermijn worden behandeld.