Regionale samenwerking

D66 kiest bewust voor de Leidse regio, want samen staan we sterker. Mensen zijn niet aan gemeentegrenzen gebonden als het gaat om wonen, werken, sporten en ontspannen. Een sterke regio met een krachtige economie en een goede bereikbaarheid, een kwalitatief hoog voorzieningenniveau waar de inwoners prettig kunnen wonen, vraagt om nauwe samenwerking. Het bestuur moet efficiënt en effectief zijn, en aansluiten bij haar inwoners.

  • D66 is geen tegenstander van een bestuurlijke fusie met één of meer omringende gemeenten Uitgangspunt daarbij is echter dat een fusie alleen nuttig en noodzakelijk is als daardoor lokale voorzieningen die dreigen te verdwijnen gered kunnen worden of als lokale voorzieningen door een fusie duidelijk versterkt kunnen worden.
  • D66 wil dat in de bestaande gemeenschappelijke regelingen een duidelijke structuur wordt aangebracht, met een goede democratisch controleerbare organisatie.
  • Wij willen dat de media toegang en middelen krijgen om gemeenschappelijke regelingen goed te kunnen volgen en controleren. Hier worden belangrijke besluiten genomen, die het verdienen door buitenstaanders gevolgd te worden.