Samen Leiden mooier maken.

De fractie van D66 Leiden. Beeld: D66 Leiden

Wat is de situatie in Leiden?

Leiden is een bloeiende stad. Veel mensen willen in onze stad wonen, werken en ontspannen. Door jarenlang goed bestuur, economische succesen van Leidse bedrijven en samenwerking tussen de vele organisaties in de stad, is Leiden de mooie en aantrekkelijke stad die het nu is. De stad ontwikkelt zich, wordt steeds drukker. Dit brengt spanningen met zich mee. Met een grotere bevolking worden de uitdagingen ook groter. Leiden wil de meest leefbare stad van Europa worden in 2040, maar hoe borgen we die leefbaarheid in een groeiende stad? Dit betekent dat we lokaal keuzes moeten maken. Wat willen we wel en niet? D66 maakt die keuzes. D66 zet in op een schone, groene stad. Op een stad waar iedereen zichzelf kan ontwikkelen. Op een stad waar iedereen goed kan wonen.

Hoe doen we dit?

D66 is dé partij die luistert naar mensen. Waar andere partijen in achterkamertjes zaken regelen, gaan wij de stad in om te praten met de Leidenaren. Om te laten zien dat de politiek er écht voor hen is. Dit doen wij door acties op de markt te voeren, langs de deuren te gaan en fractievergaderingen te organiseren bij de stad waar iedereen aan mag sluiten. D66 wil namelijk weten wat er speelt en op basis daarvan besluiten maken. Ook als dat tegen de wens van de gemeente ingaat. D66 is er voor de Leidenaar.