Het nieuwe college van Lansingerland Beeld: Lansingerland

Michiel Muis en Eva Heijblom beëdigd

In de raadsvergadering van 2 juni ging de gemeenteraad in debat het over het coalitieakkoord ‘samen verantwoord verder’ en werd het nieuwe college geinstalleerd. Namens D66 werd Michiel Muis beëdigd als wethouder, met in zijn portefieulles onder andere wonen, klimaat en participatie. Daarnaast werd Eva Heijblom beëdigd als raadslid.

Debat

Na enkele weken van onderhandelingen werd eind mei het coalitieakkoord ‘samen verantwoord verder’ ondertekend door WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B, de ChristenUnie en D66. Tijdens de raadsvergadering van 2 juni gingen de raad van Lansingerland in debat over dit nieuwe akkoord op hoofdlijnen. Dit akkoord zorgt voor meer ruimte voor de gehele gemeenteraad – juist doordat er in het akkoord alleen richtinggevende afspraken staan, kan de gemeenteraad de komende vier jaar echt aan de slag als volksvertegenwoordigers, kaderstellend en het werk van het college kritisch – maar ook constructief – controlerend. 

De titel is niet voor niets ‘samen verantwoord verder’. Lansingerland staat voor grote uitdagingen: de klimaatcrisis, de wooncrisis, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de naweeën van de coronacrisis. Daarnaast nemen de taken van de gemeente alleen maar toe, terwijl het budget achter blijft. Dit betekent dat Lansingerland de komende vier jaar realistisch en financieel verantwoord aan de slag moet gaan – met weinig financiële speelruimte. Er zijn de afgelopen jaren veel mooie plannen geschreven – nu is het moment om deze plannen te realiseren.

Verantwoord betekent voor D66 ook oog hebben voor mensen in de samenleving die hulp nodig hebben en steun kunnen gebruiken. Daarnaast betekent het op verantwoorde wijze omgaan met de leefomgeving.
Dit komt duidelijk naar voren in het hoofdlijnenakkoord. Zo heeft duurzaamheid een volwaardige plek gekregen in dit akkoord en gaat Lansingerland op innovatieve wijze de transitie naar duurzame energie versnellen. Rondom wonen gaan er de komende vier jaar flinke stappen gezet worden om de gemaakte plannen ook echt te relaliseren – terwijl het voorzingenpeil meegroeit en er volop groen is in de buurt.

Voor D66 is een belangrijk uitgangspunten dat er de komende vier jaar samen wordt bestuurd: samen met de gemeenteraad, maar zeker ook samen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Samen staan we sterk en we laten niemand vallen.

Nieuwe wethouders

Na het debat werden de nieuwe wethouders van Lansingerland beëdigd. Michiel Muis werd unaniem door de gemeenteraad verkozen. Michiel is al geruime tijd actief bij D66 Lansingerland en was voor zijn benoeming ruim 12 jaar raadslid in Lansingerland. Met Michiel in het college is Lansingerland een ervaren bestuurder rijker die in nauw contact staat met inwoners en ondernemers. Michiel heeft de verantwoordelijkheid voor de volgende portefeuilles: duurzaamheid, kwaliteit leefomgeving, burgerparticipatie, wonen, vergunning en handhaving. Namens de andere coalitiepartijen werden Leon Hoek (WIJ Lansingerland), Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) en Titia Cnossen (ChristenUnie) geinstalleerd. D66 wenst de nieuwe college leden heel veel succes!

Nieuw raadslid

Op de vrijgekomen raadszetel van Michiel Muis werd Eva Heijblom geinstalleerd. Eva is sinds 2018 actief in de Lansingerlandse politiek als duo raadslid en brengt veel ervaring uit de commissie samenleving en de Rijksoverheid met zich mee. D66 is verheugd dat Eva de fractie komt versterken. Samen met Ineke en Brecht staat er een sterk team klaar om Lansingerland tot een nog mooiere gemeente te maken!