D66 tekent coalitieakkoord ‘samen verantwoord verder’

Beeld: Gemeente Lansingerland

De fractie van D66 is trots op het akkoord dat we gesloten hebben met onze collega’s van WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B en ChristenUnie. We gaan de komende vier jaren hard aan de slag voor onze mooie gemeente. Wij willen werken aan een groene, duurzame en bruisende gemeente. Waar iedereen kan meedoen en we niemand laten vallen. In het akkoord hebben we veel aandacht voor de energietransitie, gezonde en frisse scholen en voor groen en biodiversiteit in onze gemeente. We gaan ons met onze wethouder Michiel Muis in het college daarnaast inzetten voor een goede burgerparticipatie. We kijken ernaar uit om Eva Heijblom als nieuw lid in onze raadsfractie te verwelkomen op 2 juni.