Weg vrij voor Casa Cadanza

Een verdeelde gemeenteraad, soms zelfs op partij niveau, stemde 20 oktober gelukkig in met de hogere exploitatiekosten voor de bouw van Casa Cadanza. Alle leden van de fractie van D66 stemden voor. D66 vindt het ontzettend belangrijk dat het cultuurhuis er komt. En dat gaat nu dus ook daadwerkelijk gebeuren.

De hogere exploitatiekosten worden gefinancierd uit de ‘Enecogelden’; de opbrengst van de Eneco aandelen welke beschikbaar zijn voor uitgaven waarvan inwoners, lokale en/of plaatselijke maatschappelijke organisaties maximaal profiteren. Aan de hand van het toetsingskader ‘investeringen uit de Eneco gelden’ blijkt dat de extra investering in de bouw van Casa Cadanza hieraan voldoet.

De wethouder Titia Cnossen onderzoekt ook nog of het aantal stoelen in de grote zaal van het cultuurhuis vergroot kan worden naar 225 ipv 202. Het zou mooi zijn als dit lukt.

D66 vindt kunst & cultuur een zeer belangrijk thema in onze gemeente. Op dit moment investeren wij zwaar onder het gemiddelde in cultuur in vergelijking tot andere gemeenten. 
Het centrum biedt  kunst & cultuur dichter bij huis dan de grote steden om Lansingerland heen. Dit maakt het laagdrempelig voor alle inwoners van Lansingerland en draagt daardoor bij aan de gemeenschapszin en het ontmoeten en verbinden met elkaar. Drie enorm belangrijke thema’s/waarden in deze huidige tijd die zich kenmerkt door verschillende crises en uitdagingen. Maar ook stimuleren van het debat en het bieden van een podium voor onze (jeugdige) inwoners die behoefte hebben zich te uiten door middel van kleinkunst (of anderszins)  zijn noemenswaardige aspecten.  Dat het cultuurhuis ook een grote maatschappelijke functie kan hebben is wel duidelijk. Speciaal voor onze (vele) opgroeiende jeugd is het heel mooi en belangrijk dat er een creatieve plek is waar zij zich kunnen uitleven en waar de waarde van kunst & cultuur kan worden ervaren. Ook zal de bibliotheek een spilfunctie zijn van Casa Cadanza. De bibliotheek is zeer belangrijk om onze kinderen het plezier in lezen te laten ervaren en kennis te laten maken met literatuur. Daarnaast biedt de bibliotheek ontwikkeling en algemene educatie zoals het aanleren van digivaardigheden voor wie dat nodig heeft. De bibliotheek kan soms best een hoge drempel hebben voor mensen. Een sociale ontmoetingsplek zoals Casa Cadanza verlaagt deze drempel. Daarbij komt ook nog dat Casa Cadanza in de broodnodige, bewaakte,  fietsenstalling zal voorzien voor Berkel Centrum West.