Update Bleizo-west

Al weer anderhalf jaar geleden stelde de raad van Lansingerland het ontwikkelperspectief vast voor Bleizo-west. D66 is voorstander van het ontwikkelen van woningbouw op deze locatie, maar wel onder goede randvoorwaarden, zoals voldoende OV verbindingen en een gezond leefklimaat. Tijdens de commissie Algemeen Bestuur van februari werd er opnieuw gesproken over Bleizo, naar aanleiding van een brief van de provincie.

“niet te transformeren”

Tot verrassing van D66, de raad en het college van Lansingerland berichtten in december de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dat Bleizo-west aangeduid zal gaan worden als “niet te transformeren bedrijventerrein”, wat niet alleen woningbouw, maar ook de opvang van vluchtelingen in flexwoningen onmogelijk maakt. Voor zowel de raad als college kwam dit bericht als een verrassing en als een eenzijdige opzegging van de toch al niet soepel lopende gesprekken tussen Lansingerland, Zoetermeer en Zuid-Holland. Na inspraak door wethouder Fortuyn in de Provinciale Staten is dit scenario mogelijk nu van de baan omdat er duidelijk geen politiek draagvlak voor is.

Niet uit te leggen

“Het is eigenlijk niet meer uit te leggen” aldus raadslid Brecht Weerheijm. “Al jaren ligt de grond bij Bleizo braak, terwijl er een prachtig nieuw treinstation ligt. Mensen vragen mij regelmatig, waarom zijn daar geen woningen? Ondertussen loopt dit dossier al zo lang dat ik bij dat soort vragen eerst even koffie ga halen!” 
De gemeenteraad van Lansingerland heeft in 2021 uitgebreide kaders meegegeven om Bleizo west goed te ontwikkelen en het stelt D66 dan ook teleur dat de Gedeputeerde Staten deze ontwikkeling on hold zet. De doelstellingen van Lansingerland en de provincie zijn hetzelfde – namelijk het realiseren van meer betaalbare woningen en meer duurzame energie in de regio. De ruimte is beperkt, maar samen moeten we er gewoon uitkomen.

Hoe nu verder?

Ondanks dat het voorstel van de Gedeputeerde Staten niet doorgaat, is de bouw op Bleizo nog geen stap verder. D66 ondersteunt het voornemen van het college van Lansingerland om met een onafhankelijk adviseur in gesprek te gaan met de provincie om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen. D66 Lansingerland roept daarnaast de Provinciale Staten op om duidelijkheid te verschaffen over Bleizo. D66 hoopt dat de Provinciale Staten zich uitspreekt voor woningbouw op Bleizo.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.