D66 en Fietsersbond voor 30km als norm en voor meer veilige schoolfietsroutes

Op maandag 17 januari gingen Brecht Weerheijm en Ineke den Heijer van D66 Lansingerland in gesprek met de kersverse nieuwe voorzitter van de fietsersbond Joke van der Heijden en de secretaris Jan Caesar. Hoe vinden zij dat het gaat in Lansingerland? Waar moet de nadruk liggen op de korte termijn en hoe krijgen we Lansingerland nog beter voorbereid voor de toekomst. D66 en de Fietsersbond gingen hierover in gesprek.

Ineke den Heijer - Beeld: Ineke den Heijer

Veranderingen in mobiliteit

In heel Nederland, maar zeker ook in Lansingerland, verandert de manier waarop we ons verplaatsen voortdurend. Denk aan de opkomst van de elektrische fietsen, deelauto’s, deel-scooters of super snelle ‘speed pedelecs’. Dit terwijl nog veel van de infrastructuur gericht is op auto’s. De toename in diversiteit van vervoersmiddelen, elektrische en deelmobiliteit is een stuk sneller gegaan dan dat de infrastructuur daarop aangepast kon worden. Daarnaast is het ook gewoon drukker op de weg, zeker in spitstijden en bij het halen en brengen van kinderen op scholen. Veel kinderen worden met de auto gebracht, juist omdat ouders de fietsroutes niet veilig vinden. Onbedoeld houden ze zo ook het probleem in stand.

Aanpassingen noodzakelijk

Kortom, de komende jaren zal er veel moeten veranderen om de inwoners van Lansingerland te voorzien van de wegen, parkeerplekken en fietsenstallingen die passen bij hun nieuwe reisbewegingen. Denk hierbij aan voldoende parkeervakken en oplaadpunten voor elektrische fietsen, speciale plekken op centrale punten waar deelauto’s- en scooters kunnen parkeren en fietspaden die veilig zijn voor de toenemende snelheid van elektrische fietsen. Dit vereist een vooruitziende blik en intensief contact met betrokken stakeholders, zoals de Fietsersbond.

Verbeteringen

Dit betekent echter niet dat Lansingerland de afgelopen jaren stil heeft gestaan. Het duurde soms lang, maar op diverse plekken zijn verbeteringen doorgevoerd om fietsen veiliger te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vernieuwing van de rotondes op de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg. Deze aanpassingen hebben fietsen in de gemeente een stuk veiliger gemaakt.

Aandachtspunten

Voor het nieuwe college liggen echter nog flinke uitdagingen te wachten op het gebied van fietsveiligheid. Zo heeft de Fietsersbond nog honderden meldingen staan van onveilige situaties die aangepakt moeten worden. Daarnaast gaat de Fietsersbond de komende tijd in kaart brengen welke schoolfietsroutes onveilig zijn. Ook voor D66 is het veiliger maken van deze routes een prioriteit: kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen, in plaats van dat ouders noodgedwongen de auto pakken omdat de situatie onderweg en bij school onveilig is. Op deze manier belanden we in een vicieuze cirkel van onveiligheid door teveel auto’s.

30 kilometer de norm

Tot slot staan de Fietsersbond en D66 achter het plan om van 30 kilometer binnen de bebouwde kom de norm te maken. In plaats van 50 als de norm te zien, zou 30 het uitgangspunt moeten zijn.
Vanzelfsprekend zullen er dan nog steeds wegen zijn waar 50 wel mogelijk is, bijvoorbeeld op plekken waar de rijbaan van het fietspad is gescheiden. Op plekken waar dit echter niet het geval is, zou 30 kilometer veel beter zijn!