Wordt de Kwakelwei de groene long van Katwijk?

Het Groenstructuurplan 2021-2030 is door het college van B&W aan de Gemeenteraad aangeboden, en zal 9 september in een informatieve sessie aan de orde komen in de raadscommissie.

Op het eerste gezicht lijkt dit plan goed nieuws te bevatten voor de mensen die de Kwakelwei groen willen houden, en zo willen laten fungeren als een groene long voor Katwijk. Op verschillende plaatsen in het plan wordt gesproken over de wens op die plek een multifunctioneel stadspark te realiseren. Het moet een stadspark worden waarin “een mix van groene, ecologische, recreatieve en historische waarden een plaats krijgen”. Om dit te bereiken moet er in de eerste plaats een masterplan voor het gehele Eiland (gebied tussen de Oude Rijn en het Additioneel Kanaal) worden opgesteld.

D66 is voorstander van een geheel groene Kwakelwei. Maar wel in een vorm waarvan zoveel mogelijk Katwijkers kunnen genieten. Dus met aanleg van een stadspark. Een andere optie zou zijn de Kwakelwei te laten zoals deze nu is.
Dat kan eenvoudig gerealiseerd worden door de agrarische bestemming van het gebied niet te wijzigen; bouw van woningen, of enig ander gebouw, is dan niet mogelijk. D66 kiest echter niet voor deze optie, maar gaat voor een stadspark.

De motie die in de raad zal worden ingediend, en die bebouwing uitsluit, en de aanleg van een stadspark vraagt, zal dan ook door D66 worden gesteund.
Om tot dat stadspark te komen zal moeten worden samengewerkt met de eigenaar van het gebied, die wordt vertegenwoordigd door Van Rijn Projectontwikkeling. Uitkopen van de eigenaar zou (hoge) kosten met zich meebrengen, en dan moet de aanleg van het park nog beginnen.
Het huidige plan van Van Rijn, met bebouwing langs het Additioneel Kanaal, is voor D66 onaanvaardbaar, omdat dit een te groot deel van het gebied in beslag neemt, en bovendien autoverkeer door het park zou betekenen.

Wellicht zou beperkte bouw van woningen in het gebied langs de Oude Rijn, waar nu kassen staan, in combinatie met een nieuw te bouwen brug over de oude Rijn ter hoogte van het Veereinde, een optie zijn die tot een aanvaardbaar resultaat zou kunnen leiden. Er zou dan immers geen sprake zijn van bebouwing van het groene deel van de Kwakelwei.