D66 Katwijk en KiesKatwijk eisen opheldering over aanleg warmtenet Kalkoven 

D66 Katwijk en KiesKatwijk eisen opheldering van het college over de aanleg van het nieuwe warmtenet in Kalkoven. De betaalbaarheid en haalbaarheid van het warmtenet staan op het spel, nadat warmtebedrijf InWarmte besloten heeft om af te zien van de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente.

Principes overboord

In december 2021 heeft de gemeenteraad besloten om Hoornes-Kalkoven te voorzien van een warmtenet. Daarbij zijn er kaders meegegeven waarbinnen het college mag handelen zodat bewoners op een betaalbare en haalbare manier van het gas af kunnen gaan. Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de gemeente een contract getekend met warmtebedrijf InWarmte. Het warmtebedrijf heeft echter een paar maanden later laten weten dat zij afziet van de gemaakte afspraken. Nu is het college begonnen aan een nieuwe aanbestedingsprocedure, waarbij de vastgelegde kaders zijn vervangen voor nieuwe kaders.  

Raad beter informeren

Wat D66 Katwijk en KiesKatwijk betreft had dit college eerst naar de raad moeten komen om die nieuwe kaders vast te stellen, zodat we in samenspraak de betaalbaarheid en haalbaarheid van het warmtenet konden bepalen. Daarbij informeert het college te beperkt over de gevolgen waardoor de raad het college niet goed kan controleren, en dus buitenspel wordt gezet. 

Vraagtekens over de toekomst

Het college wil op korte termijn op zoek naar een nieuwe aanbesteder. De fracties zijn er echter van overtuigd dat dit met de huidige beschikbare gelden een lastige opgave zal worden. Helemaal omdat de bouw-en materiaalkosten flink zijn gestegen door de inflatie.

Politieke onrust

Op landelijk niveau spelen er ontwikkelingen die tot politieke onrust op lokaal niveau kunnen leiden, denken de fracties. Met het nieuwe Warmtewet op komst is de kans groot dat er een gemeentelijk of regionaal warmtebedrijf opgezet moet worden. Terwijl de omslag naar publieke exploitatie gemaakt wordt is het buitengewoon merkwaardig dat de gemeente Katwijk het project Kalkoven nog snel even aan de commercie wil gunnen. Met dit in het achterhoofd willen de fracties vooruitkijken en op tijd kunnen inspelen als die wet er komt.