Zoek ruimte voor tijdelijke opvang Afghaanse evacuees

D66 Houten heeft schriftelijke vragen ingediend om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om Afghaanse evacuees tijdelijk op te vangen in Houten. Ook hebben wij gevraagd of het college nog andere mogelijkheden ziet om hulp en ondersteuning te bieden voor deze kwetsbare doelgroep.

Oproep kabinet om meer opvanglocaties te creeëren

Het kabinet roept gemeenten en provincies op om meer opvanglocaties voor asielzoekers te creëren, omdat de locaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vol dreigen te raken. Door deze tekorten is er niet voldoende plek om de Afghaanse evacuees op te vangen die door de machtsovername van de Taliban in Afghanistan naar Nederland zijn gevlucht.

Wij voelen de verantwoordelijkheid om deze mensen te helpen

Dit is wat D66 Houten betreft bijzonder pijnlijk, omdat dit veelal mensen zijn die voor de Nederlandse ambassade, het ministerie van Defensie of een van de Nederlandse diensten hebben gewerkt en nu hun leven niet zeker zijn in hun thuisland. D66 voelt een grote verantwoordelijkheid voor deze mensen en vindt het bij de onze gemeente passen om mee te denken aan oplossingen voor dit probleem.

De ingediende vragen zijn via deze link terug te vinden.