Terugblik op een week vol debatten

Vorige week donderdag vond er een extra raadsvergadering plaats, met een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. Er werd gedebatteerd over de Regionale Energiestrategie, de nieuwbouw van OBS De Velduil en de aanbesteding van nieuwe openbare verlichting. Hiernaast werd er gestemd over alle voorstellen rond de Ontwikkelvisie Oude Dorp, waarover dinsdag 5 oktober lang is gedebatteerd. Gisterenavond blikten we in de fractie terug op deze volle week.

Duurzame energie belangrijk thema

De Regionale Energiestrategie (RES 1.0) bevat een bod voor de opwek van duurzame elektriciteit in 2030. In de U16 regio heeft dit geleid tot een bod van 16% windmolens en 84% zonnevelden. Deze scheve verdeling ten nadele van windenergie is niet wenselijk: daarmee leggen we een heel groot beslag op ons buitengebied en landbouwgrond en is bovendien technisch en financieel ongunstig. Ook het Houtens bod zet uitsluitend in op zonnevelden.

Eén gebied onderzoek voor nieuwe windmolens

Samen met de PvdA hebben we een amendement ingediend om ook voor windenergie alvast één gebied verder te onderzoeken of deze geschikt is voor de opwek van windenergie. Niet alleen omdat het jaren kost om een windmolen te plaatsen, niet alleen om de verhouding wind/zon recht te trekken, maar vooral ook omdat we nog ontzettend veel te doen hebben om onze Houtense doelstelling ‘klimaatneutraal’ in 2040 te behalen. Ook windenergie is hiervoor nodig. Niet vertragen maar doen wat nu mogelijk is om de klimaatcrisis het hoofd te bieden.

Voor ons amendement was geen meerderheid, maar wel voor de motie van GroenLinks-ChristenUnie met ook als oproep om nu een zoekgebied verder te onderzoeken voor de geschiktheid voor windenergie. Deze motie hebben wij van harte gesteund en is aangenomen. We kunnen met recht trots zijn op Houten: waar andere gemeenten ervoor kiezen om wat minder te doen, neemt Houten haar verantwoordelijkheid.

Duurzame openbare verlichting

De gemeenteraad heeft ook de aanbesteding openbare verlichting goedgekeurd waarmee de lantaarnpalen worden vervangen door LED verlichting. Hiermee kunnen we 50 % energie besparen, een mooie stap!

Nieuw schoolgebouw voor De Velduil

We zijn ontzettend blij dat het plan voor een nieuw schoolgebouw voor OBS De Velduil is aangenomen. Een mooie beweging richting één locatie voor deze fijne school. Het wordt een mooi en duurzaam gebouw, passend verwerkt in de groene omgeving. In het debat kregen we van de wethouder te horen dat het gebouw energieneutraal wordt opgeleverd en niet zoals eerder vermeld bijna energieneutraal. Dit was een belangrijke wens van ons en hier zijn we dus zeer tevreden mee!

Rommelig debat over
het Oude Dorp

Ook is er gestemd over alle voorstellen die zijn ingediend rond de Ontwikkelingsvisie Oude Dorp. Onze afdronk: wij blijven van mening dat we dit rommelige debat niet hadden moeten voeren. We vinden het jammer dat ons ordevoorstel niet door een meerderheid werd gesteund. De visie was simpelweg nog niet klaar voor debat en besluitvorming. Via tal van moties en amendementen zijn we als raad het werk van de wethouder gaan doen. Zo zijn er tussen neus en lippen door kaders voor uitbreiding van Albert Heijn aangenomen, niet wetende of deze kaders nou voldoende zijn en wat de gevolgen hiervan zijn.

Het meest verstrekkende amendement van de coalitie, waarmee de wethouder in feite werd gevraagd het stuk terug te nemen en op de meest belangrijke thema’s een visie uit te werken, hebben wij gesteund. Dit amendement kwam het dichtst bij de in onze ogen beste oplossing: een nieuwe visie behandelen in januari, met daarin duidelijke keuzes en kaders.

Kortom: een volle, belangrijke en boeiende week!