Oppositie vindt visie Oude Dorp zwaar onvoldoende  

De gehele oppositie van de gemeenteraad van Houten (D66, SGP, PvdA, ITH, HA!, Groep Aanen) wil dat het college de ontwikkelvisie over het Oude Dorp terugneemt en met een beter stuk terugkomt naar de gemeenteraad. Het document dat naar de raad is gestuurd geeft geen richting en visie over belangrijke keuzes rond onder meer verkeer, historie, levendigheid en de supermarkt.  

Gemeenteraad heeft in 2019 belangrijkste
thema’s benoemt

In juni 2019 nam de gemeenteraad een zogeheten ‘startnotitie’ aan. Op basis daarvan zou de visie Oude Dorp gemaakt worden. Geplande periode voor besluitvorming over de visie was het voorjaar 2020. Veel later dan gepland, najaar 2021, bespreken we als gemeenteraad dan eindelijk het stuk. De startnotitie noemt meerdere thema’s waar de visie een antwoord op zou moeten geven. Het verbeteren van de verkeerssituatie, het al dan niet autoluw of autovrij maken van het Plein, verduurzaming, het versterken van het historisch karakter, en meer. 

Geen duidelijke koers uitgewerkt door college

Op geen van de thema’s uit de startnotitie is een duidelijke koers neergelegd. Ook over mogelijke uitbreiding voor de aanwezige supermarkt worden geen heldere kaders gegeven. Dit is door genoemde partijen ook al duidelijk naar voren gebracht in het rondetafelgesprek.

Veel te veel geld uitgegeven

De oppositiepartijen zijn bovendien niet te spreken over de enorme kosten voor de ontwikkelvisie Oude Dorp. Met 475.000 euro is dit veel te hoog op gelopen, wij kunnen die niet uitleggen aan Houtense inwoners. De uiteindelijk gemaakte kosten voor deze visie zonder visie zijn drie keer zoveel als in het begin ingeschat, en de gemeenteraad is hier onvoldoende over geïnformeerd.  

Oproep aan het college: terug naar de tekentafel

Het college zou er goed aan doen de ontwikkelvisie te hernemen, goed af te maken, en dan na een korte periode weer naar de gemeenteraad te komen. Er is bovendien al veel onderzoek gedaan. Wij zullen dit ook voorstellen bij aanvang van de raadsvergadering van dinsdag 5 oktober 2021. De oppositiepartijen roepen wethouder Bos op hier werk van te maken, om zo samen tot een goede visie voor de toekomst van het Oude Dorp te komen. Dat is deze zo geliefde plek van Houten meer dan waard.