Haarlemse lucht kan nog stukken schoner

De luchtkwaliteit in Haarlem haalt de WHO-advieswaarden helaas niet, dat weten we al een tijd. In het D-café dat gisteren plaatsvond discussieerden we over de maatregelen om hier verbetering in aan te brengen.

Vier sigaretten per dag voor iedere Haarlemmer

We trapten af met een mini-college over luchtkwaliteit. Luchtvervuiling kost elke Nederlander gemiddeld 12 maanden van hun leven, meldt de RIVM. Voor Haarlem komt het volgens de GGD, ter vergelijking, voor iedere inwoner neer op het meeroken van vier sigaretten per dag. In tegenstelling tot wat sommigen denken komt in onze mooie stad de meeste luchtvervuiling uit onze eigen omgeving of de rest van het land, en niet uit het buitenland. Fijnstof (PM2.5) vooral door het verkeer, landbouw, huizen en sfeerverwarming (lees: houtstook). Stikstofdioxide vooral door het verkeer.

Nul-emissie voor elke modaliteit

D66-raadslid Elise Moeskops in Amsterdam deelde met ons wat daar in de hoofdstad aan gedaan gaat worden. Vanaf 2025 worden nul-emissiezones ingevoerd voor zo goed als elke voertuigsoort, zodat de stad vanaf 2030 zo goed als emissievrij is op het gebied van mobiliteit. Hiertoe is net besloten maar het is nog de vraag in hoeverre de gemiddelde Amsterdammer zich realiseert wat dat gaat betekenen voor haar wagen(park). Daar ligt dus nog veel werk voor de gemeente, maar het is goed dat de kaders gezet zijn. Zowel de gezondheid als de klimaatcrisis snakken tenslotte naar minder emissies.

Beeld: An-Jes Oudshoorn

Ondersteunen van ondernemers

Ook onze eigen wethouder Bas van Leeuwen vertelde hoe hij in gesprekken, zowel in Haarlem zelf met bijvoorbeeld ondernemers als met 29 andere gemeenten, merkt hoe lastig het soms nog is om naar volledig emissievrij te gaan als hoe belangrijk het is om hier met positieve energie mee aan de slag te gaan. Ook zijn sommige oplossingen die de gemeente biedt nog niet bekend genoeg, zoals de goederenhub van Spaarnelanden in de Waarderpolder die voor verschillende ondernemers goederen emissievrij de stad in kan brengen.

Beeld: An-Jes Oudshoorn

Naar schone en stille brom- en snorfietsen en minder houtstook

Initiatiefnemer Steven Jonker vertelde over het initiatiefvoorstel nul-emissiezone brom- en snorfietsen dat hij en Dimitry van den Berg binnenkort indienen bij de gemeenteraad. Hij gaf aan dat uit onderzoek blijkt dat wachten in het verkeer achter een stationair draaiende tweetakt bromfiets bij bijvoorbeeld kruispunten, zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid (Platt et al, 2014). De blootstelling aan luchtvervuiling aan fietsers kan grotendeels weggenomen worden door naar emissievrije brom- en snorfietsen te gaan per 2026. Ook bespraken we of Haarlem iets aan houtstook zou moeten doen, wat een grote veroorzaker is van fijnstof maar ook veel andere schadelijke stoffen, en natuurlijk veel CO2-uitstoot geeft. Verbieden of handhaven hierop is juridisch helaas nog niet mogelijk, maar het creëren van meer bewustwording hoe schadelijk het is voor jezelf en je omgeving kan wel.