D66 Haarlem kiest voor het reguleren van parkeren

Op 6 maart 2024 mag Haarlem naar de stembus voor het referendum over het uitbreiden van het betaald parkeren in Haarlem. D66 Haarlem is voorstander van het plan om het betaald parkeren uit te breiden. Of zoals wij liever zeggen: we moeten het parkeren reguleren. Met parkeervergunningen voor bewoners en betaald parkeren voor bezoekers. 

Daarmee krijgen we grip op het aantal auto’s in Haarlem. Dat is noodzakelijk om de stad leefbaar te houden en tegelijkertijd woningen bij te bouwen. Op deze pagina leggen we uit waarom D66 het voorgestelde parkeerbeleid steunt. Meer informatie over het referendum vind je op de website van de Gemeente Haarlem.

Het nieuwe parkeerbeleid in het kort

  • In 11 wijken wordt gereguleerd parkeren ingevoerd. Dat betekent dat bewoners voortaan op straat parkeren met een parkeervergunning. 
  • Bezoekers gaan betalen voor het parkeren op straat. Voor bezoekers van bewoners (familie, vrienden, etc.) geldt een bezoekersregeling. Daarmee parkeert jouw bezoek voordelig bij jou in de buurt.
  • Het maximum aantal parkeervergunningen per adres is twee. Als je nu twee auto’s hebt kun je twee parkeervergunningen aanvragen.
  • Het nieuwe beleid bevat ook een ‘vergunningenplafond’. Dat betekent dat er op de lange termijn niet meer parkeervergunningen uitgegeven worden dan dat er parkeerplaatsen in een buurt zijn.
  • Zo zorgen we er de komende jaren voor dat de parkeerdruk stapsgewijs afneemt op straat. Daarmee wordt het makkelijker om een parkeerplek te vinden.  
  • Bewoners van nieuw gebouwde woningen krijgen geen parkeervergunning. Zij parkeren op eigen terrein of in een garage. Dat is nu al zo en dat blijft zo.
  • Naast het uitbreiden van het betaald parkeren investeert de gemeente ook in nieuwe parkeeroplossingen. Zoals nieuwe parkeergarages in buurten waar nu veel te  weinig parkeerplaatsen voor bewoners zijn. Zo biedt het nieuwe parkeerbeleid een totaalpakket aan oplossingen om de parkeerproblemen aan te pakken. 

Gratis parkeren bestaat niet

Decennia lang heeft de auto het straatbeeld van Haarlem gedomineerd. Maar tegen welke prijs? In Haarlem hebben we de afgelopen eeuw veel ruimte “gratis” weggegeven aan de auto, met verstrekkende gevolgen. Vandaag de dag is Haarlem één van de Nederlandse steden met de meeste files. En Haarlem staat op de tweede plek qua aantal auto’s per vierkante kilometer. De prijs die we hiervoor dagelijks betalen is hoog: als automobilist ervaar je de files de stad uit. Onze straten staan overvol met geparkeerde auto’s. Zonder ingrijpen wordt dit probleem steeds groter.

Daarom moeten we keuzes maken. D66 Haarlem kiest voor een leefbare en gezonde stad. Dit is hét moment om met andere ogen naar de toekomst van de auto te kijken. Een stad waar niet de auto dominant is, maar waar we de ruimte eerlijker verdelen. Hoe zou dat zijn? Lees meer over onze visie hierop.

Toegankelijke straten zijn een mensenrecht

Een leefbaar Haarlem betekent ook dat alle inwoners veilig van A naar B moeten kunnen. Mensen met een handicap hebben het recht om volwaardig mee te kunnen doen aan het openbare leven. Dus ook als je blind bent, met een rollator loopt of een rolstoel gebruikt. 

Op dit moment is dat in veel Haarlemse buurten ingewikkeld. Auto’s staan half op de stoep geparkeerd. Stoepen zijn te smal. Straathoeken waar je veilig moet kunnen oversteken, zijn geblokkeerd door foutgeparkeerde auto’s. We hebben te veel auto’s voor onze smalle straten. Dat is gevaarlijk en onrechtvaardig voor Haarlemmers met een handicap, voor ouderen en voor kinderen die zelfstandig naar school willen lopen. Daarom is het uitbreiden van het betaald parkeren noodzakelijk. Omdat veilige, toegankelijke straten een mensenrecht zijn.

Parkeren reguleren is een randvoorwaarde voor woningbouw

De strijd om ruimte in Haarlem raakt niet alleen de toegankelijkheid van onze straten, maar ook de wooncrisis. De woningnood in onze regio is groot. Daarom bouwen we de komende jaren 10.000 woningen erbij in Haarlem. Dat kan alleen als we grip krijgen op het aantal auto´s. Want 10.000 nieuwe auto’s zouden zorgen voor meer parkeerproblemen en meer files. 

De gemeenteraad stelde in maart 2023 lagere parkeernormen vast voor nieuwbouwprojecten. Voortaan bouwen we bij nieuwbouw minder parkeerplaatsen per woning. Om de groei van het autoverkeer af te remmen. Dat betekent dat er minder dure parkeergarages gebouwd worden. Zo zorgen we ook dat de nieuwe woningen betaalbaar blijven. 

Bewoners van nieuw gebouwde woningen krijgen in Haarlem géén parkeervergunning om op straat te parkeren. Dat was al zo en dat blijft zo. Zij parkeren dus op hun eigen parkeerplaats. Of ze gebruiken de fiets, het OV of een deelauto. Door betaald parkeren uit te breiden kunnen we de woningnood aanpakken zonder parkeerproblemen te veroorzaken in bestaande buurten.

Meer lezen over parkeernormen bij nieuwbouw? Lees hier.

Meer ruimte voor groen, voor fietsparkeren, voor buitenspelen

Om de stad leefbaar te houden moeten we onze straten anders gaan inrichten. Parkeren reguleren is geen doel op zich. Het is een middel om grip te krijgen op het aantal auto’s en ruimte te maken in Haarlemse straten voor andere dingen. 

We maken ruimte voor groen dat regenwater kan bergen, om te voorkomen dat onze huizen onderlopen. We maken ruimte voor bomen die schaduw geven, om te voorkomen dat onze straten steeds heter worden. We maken ruimte voor fietsparkeerplaatsen, om te voorkomen dat (bak)fietsen de stoep blokkeren. We maken ruimte voor buitenspelen, om te voorkomen dat kinderen alleen nog binnen achter schermpjes zitten. Het reguleren van parkeren is dus niet enkel een kwestie van het verminderen van auto’s, maar een noodzakelijke stap naar een duurzamer, inclusiever en groener Haarlem.

Kortom: D66 Haarlem kiest vóór het reguleren van parkeren

Parkeren reguleren is onvermijdelijk. Het is geen makkelijke oplossing: we moeten eraan wennen dat we een kleine prijs gaan betalen voor iets waarvan we dachten dat het gratis was. Dat is niet leuk, dat snapt D66 ook. Maar het is wel een keuze die we nú moeten maken. Alleen als we grip krijgen op de groei van het aantal auto’s in de stad kunnen we verder bouwen aan een gezonde, bereikbare en leefbare stad. Laten we samen kiezen voor een duurzame toekomst.

Hoe werkt het referendum?

Op 6 maart mogen alle Haarlemmers vanaf 16 jaar stemmen. Je ontvangt een stempas in je brievenbus. Het referendum is niet bindend, maar raadgevend aan de gemeenteraad. Het referendum is geldig als ten minste 30% van de kiesgerechtigden een stem uitbrengt.