10.000 nieuwe woningen, niet 10.000 nieuwe auto’s

Op donderdag 23 maart sprak de Commissie Ontwikkeling over de ‘Nota Parkeernormen’. D66 is blij met deze nota. Want zoals gemeenteraadslid An-Jes Oudshoorn haar betoog opende: “D66 vindt dat we vooral nieuwe woningen moeten bouwen voor mensen, niet voor auto’s.”

Haarlem kiest met dit nieuwe beleid voor lagere parkeernormen. Dat betekent dat bij nieuwbouw minder autoparkeerplaatsen per woning gebouwd hoeven te worden. En minder autoparkeerplaatsen betekent: betaalbare woningen en meer ruimte voor andere dingen, zoals fietsparkeren. 

Parkeren reguleren noodzakelijk om huizen te bouwen

Op 23 maart vond nog een debat plaats: de Commissie Beheer sprak over het uitbreiden van het gereguleerd parkeren. Het uitbreiden van gereguleerd parkeren is onmisbaar om betaalbare woningen te kunnen bouwen met lage parkeernormen. D66 vindt daarom dat we de ‘Nota Parkeernormen’ en de ‘Nota Uitwerking Parkeerregulering’ samen moeten bekijken: de één kan niet zonder de ander. 

Door het parkeren te reguleren in wijken waar de parkeerdruk hoog is, krijgt de gemeente een instrument in handen om te sturen op het aantal parkeervergunningen en dus het aantal auto’s op straat. Dat regelen we via de ‘Nota Uitwerking Parkeerregulering’.

In de ‘Nota Parkeernormen’ regelen we dat bewoners van nieuwbouw op eigen terrein parkeren en hoeveel parkeerplaatsen daarvoor nodig zijn. Omwonenden hoeven niet bang te zijn dat nieuwbouw tot parkeeroverlast leidt: de nieuwe bewoners parkeren op eigen terrein, ze krijgen geen vergunning om op straat te parkeren. 

Door een lage parkeernorm te hanteren (weinig auto’s per woning) jagen we bewoners van nieuwbouw niet onnodig op kosten. Nieuwe parkeerplaatsen, bijvoorbeeld in ondergrondse parkeergarages, zijn namelijk erg duur. Een parkeerplaats bouwen kost al snel tienduizenden euro’s. 

Meer parkeerplaatsen voor fietsen, meer ruimte voor deelauto’s

In de Nota Parkeernormen zitten slimme oplossingen om te zorgen dat Haarlemmers mobiel blijven, ook zonder eigen auto. Belangrijk onderdeel van de nota zijn de fietsparkeernormen: per nieuwbouwwoning of voorziening (school, theater, apotheek, etc.) moet straks een minimaal aantal fietsparkeerplaatsen gebouwd worden. Zodat je overal makkelijk je fiets kwijt kunt. Ook regelt de Nota Parkeernormen dat er bij nieuwbouwwoningen minder parkeerplaatsen nodig zijn als er deelauto’s aangeboden worden of als het nieuwbouwcomplex dicht bij een station ligt. 

Parkeernormen noodzakelijk voor een duurzame groei van de stad

Met de ‘Nota Parkeernormen’ zorgen we ervoor dat de stad leefbaar en bereikbaar blijft, terwijl we 10.000 nieuwe woningen bouwen om de woningnood te beperken. Lage parkeernormen, in combinatie met ruimte voor de fiets en investeringen in OV, zorgen ervoor dat 10.000 nieuwe woningen niet leidt tot 10.000 nieuwe auto’s op de weg. D66 steunt daarom dit nieuwe beleid. Op 30 maart stemt de gemeenteraad over de ‘Nota Parkeernormen’.