Sociale onveiligheid op het Gomarus

Op vrijdagavond 26 maart 2021 verscheen in de NRC het weerzinwekkende artikel ‘School duwt kinderen ongevraagd uit de kast’. D66 stelde direct schriftelijke vragen aan het Gorcumse stadsbestuur.

Volstrekt onacceptabel

In het artikel van de NRC doen oud-leerlingen van de Gomarus in Gorinchem uit de doeken hoe de school hen onder dwang en drang bewogen om hun homoseksualiteit op te biechten aan hun ouders, terwijl zij daar zelf onmiskenbaar nog niet aan toe waren. Anderen werden op school uitgescholden of bespuugd om hun seksuele gerichtheid, aldus NRC.

Voor D66 staat buiten kijf dat deze vormen van homofobie geen plaats hebben in onze pluriforme samenleving, zoals artikel 1 van de Grondwet ons leert. D66 omarmt diversiteit en staat voor de vrijheid van eenieder om, al dan niet zichtbaar, zichzelf te zijn. De praktijken van het Gomarus zijn in onze ogen daarom volstrekt onacceptabel en doen een veilige leeromgeving aldaar ernstig geweld aan.

College treedt in gesprek

In antwoord op onze schriftelijke vragen reageert het college dat twee wethouders direct in gesprek zijn gegaan met het Gomarus. Ook spreek het college van burgemeester en wethouders uit het belangrijk te vinden dat in Gorinchem iedereen zich gerespecteerd en veilig voelt.

Onderwijsinspectie en Openbaar Ministerie

Zowel de Onderwijsinspectie als het Openbaar Miniserie hebben een onderzoek gestart naar aanleiding van de berichtgeving in de NRC. D66 houdt dit goed in de gaten en blijft opkomen voor een inclusief Gorinchem, waar persoonlijke vrijheid hoog in het vaandel staat.