De Nieuwe Doelen ten onder door brokkelbeleid

D66 stelde schriftelijke vragen over het tijdelijk openstellen van De Nieuwe Doelen.

Goed Ontmoeten

Beeld: D66 Gorinchem

D66 pleit voor openstelling van De Nieuwe Doelen

Het is niet eens zo lang geleden. Het verkiezingsdebat in theater Peeriscoop, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Hoewel we over veel zaken van mening verschilden, was er op één dossier onmiskenbaar eensgezindheid: De Nieuwe Doelen. Daar moest nu eindelijk eens duidelijkheid over komen. Én snel. Zodat Gorcumse talenten zich kunnen ontwikkelen, verenigingen hun festiviteiten kunnen organiseren en de Gorcumer een avondje uit kan in eigen stad.

Inmiddels – een half jaar na aantreden van het nieuwe college – kunnen we een tussenstand opmaken. En die is niet mals. Je hoeft geen helderziende te zijn om te constateren dat De Nieuwe Doelen sneller dan ooit afbrokkelt. Immers: als het aan dit college ligt, blijft het theater dicht en is er voorlopig ook geen zicht op het vervolg.

Waarom kan een podium in tijden van coronabeperkingen wel open blijven, maar nu er geen coronabeperkingen meer gelden ineens niet meer? Wetende dat het culturele en verenigingsleven daar om staat te springen. Neem bijvoorbeeld de carnavalsvereniging of het internationaal filmfestival. Die krijgen nu nul op het rekest, omdat er geen geld voor openstelling zou zijn. Ik viel werkelijk van mijn stoel toen ik dat antwoord las op de vragen die mijn fractie stelde aan het college. Alleen al in de begroting 2023 is er op dit moment een overschot van bijna 2 miljoen euro! Hoezo geen geld? En openstelling van een theater voor Gorcumse verenigingen, hoeft echt geen miljoenen te kosten. Nee, het ontbreekt niet aan geld. Waar het wel aan ontbreekt is lef en daadkracht om het theater ook nu open te houden. Er blijkt geen enkele empathie met de Gorcumer.

We zitten vast in een moeras dat een Europese aanbesteding heet, zonder dat iemand daar helderheid over kan geven. Het proces is omgeven met rookgordijnen. Het is tijd dat nu het doek voor De Nieuwe Doelen weer open gaat. In ieder geval totdat er een toekomstbestendig plan ligt voor een Gorcums podium. Ik hoop dat de eensgezindheid van voor de verkiezingen, er ook zal zijn als wij daar straks een voorstel toe doen in de gemeenteraad. Tot zover mijn voornemen voor 2023.