D66 publiceert onderzoek naar kostenstijgingen bij Gorcumse organisaties

De huidige energiecrisis en de hoge inflatie beheersen al enige tijd de actualiteit. Ook in Gorinchem zijn de gevolgen hiervan voor veel huishoudens voelbaar. De fractie van D66 krijgt ook signalen dat veel maatschappelijke organisaties worstelen met kostenstijgingen. Denk bijvoorbeeld aan sportclubs, theaters, buurthuizen en speeltuinverenigingen. Om deze problematiek beter in beeld te brengen, heeft D66 een onderzoek uitgevoerd onder 78 maatschappelijke organisaties in Gorinchem. De resultaten van dit onderzoek zijn nu beschikbaar.

Energiecrisis raakt maatschappelijke organisaties

De huidige energiecrisis en de hoge inflatie beheersen al enige tijd de actualiteit. Ook in Gorinchem zijn de gevolgen hiervan voor veel huishoudens voelbaar. De fractie van D66 krijgt ook signalen dat veel maatschappelijke organisaties worstelen met kostenstijgingen. Denk aan sportclubs, theaters, buurthuizen en speeltuinverenigingen. Om deze problematiek beter in beeld te brengen, heeft D66 een onderzoek uitgevoerd onder maatschappelijke organisaties in Gorinchem. De resultaten van dit onderzoek zijn nu beschikbaar.

Behoefte aan ondersteuning is groot

Van de 78 organisaties hebben er in totaal 28 (36%) gereageerd. Daarmee zijn de onderzoeksresultaten representatief voor het totale veld. De uitkomsten onderstrepen in ieder geval een grote behoefte aan lokale ondersteuning. Naast een financiële compensatie van energiekosten denkt men daarbij ook aan ondersteuning in (verdere) verduurzaming. De totale financiële behoefte van de onderzochte groep komt – indicatief – uit op een bedrag van 225.000 euro. “Wij hopen dat deze uitkomsten de lokale politiek helpen bij de afwegingen die we maken, bijvoorbeeld als het gaat om het energienoodfonds”, aldus onze fractievoorzitter Ilhan Tekir. Het rapport is daarom op 12 januari gedeeld met de gemeenteraad en en het college van burgemeester en wethouders.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.