D66 komt op voor vluchtelingen in asieldebat

Donderdag 24 november voerde de gemeenteraad een debat over de verlening van asielopvang in Gorinchem. D66 pleitte vóór verlening en tegen afbouw van het aantal opvangplekken.

Afbouw van opvangplekken moreel onaanvaardbaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft, zonder medeweten en buiten het zicht van de raad, afspraken gemaakt met het COA. Afspraken die ertoe leiden dat het voormalige belastingkantoor de komende 2 jaar niet aan 300, maar aan 150 asielzoekers onderdak zal bieden.

Het college verkiest hiermee leegstand boven opvang. Liever een lege kamer dan een slaapplaats voor een vluchteling. Dat is voor D66 moreel onaanvaardbaar in een tijd waarin iedere opvangplek nodig is om te voorkomen dat vluchtelingen buiten moeten slapen.

Betrouwbaarheid van de gemeente staat op het spel

Door de noodopvang in het voormalige belastingkantoor te verlenen, breekt de gemeenteraad met een belofte uit het verleden. D66 vindt echter dat dit besluit gedragen kan worden door de argumenten van nood en medemenselijkheid.

D66 is ook geen voorstander van een nieuwe belofte met een definitieve einddatum, zoals het college betoogt. We weten dat de Rijksoverheid ongeacht het standpunt van de gemeente opnieuw kan besluiten tot noodopvang op deze locatie. Het is daarom niet eerlijk om Gorcumers opnieuw te beloven dat dit het eindpunt is. Dat is een les die we moeten trekken uit de eerdere verlengingen.

Werken aan kleinschalige opvang

In de komende (maximaal) twee jaar zal het college samen met het COA optrekken om een kleinschalige opvang te realiseren in Gorinchem. D66 wenst het college alle voortvarendheid bij deze opdracht. Maar we zijn tegelijkertijd glashelder over de situatie van vandaag: we laten geen bedden leegstaan. Zo leveren we onze bijdrage aan de crisis in de asielketen.