Verantwoording

Hoe hebben we dit verkiezingsprogramma geschreven? Hoe is het tot stand gekomen, met alle inputsessies/ documenten/ bijeenkomsten die we georganiseerd hebben samen met de leden.

Input

In de afgelopen twee jaar zijn er regelmatig koffie-ochtenden geweest op zaterdag ochtend, waar ideeën zijn uitgewisseld. We hebben werkbezoeken gedaan, brainstormsessies gehouden voor een permanente campagne in de raadsperiode 2018-2022 en we hebben gesprekken gevoerd in onze podcast ‘Op weg naar 22’.

Concept programma

Deze activiteiten hebben veel ideeën, voorstellen en plannen opgeleverd die we hebben verzameld in een eerste opzet. Deze opzet is gedeeld met alle leden in Goes met de vraag om daarop te reageren. Vervolgens hebben we een brainstormsessie georganiseerd met onze leden in Goes bij Katoen. Tijdens die bijeenkomst is de hele opzet doorgenomen en is over veel van deze punten gediscussieerd. Met alle feedback en ook weer nieuwe input is een nieuwe versie gemaakt van dit programma. Dit concept hebben we verder uitgewerkt en gedeeld met de leden in Goes.

Eindresultaat

Daarna is in diverse sessies gesproken over alle punten per hoofdstuk. Wat kan eruit, wat missen we nog en welke teksten moeten beter. Het resultaat is dit verkiezingsprogramma voor de volgende periode van vier jaar. Een periode waarin we weer met elkaar gaan werken aan een mooier Goes.

Auteurs verkiezingsprogramma, eerste opzet

 • Martin Wissekerke
 • Jeroen van de Merwe
 • Dick van de Merwe

Bijdragen

 • Caroline Verdonk
 • Arthur Wittebrood
 • Bert Blom
 • Levien de Putter
 • Pieter Korsmit
 • Saskia Verheij
 • Jacqueline van Mil
 • Ton Stapels
 • Pieter Romijn
 • Hendrik Holthuis
 • Frans de Bruijckere

Vastgesteld

Dit verkiezingsprogramma is vastgesteld door de leden van D66 in Goes tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 januari 2022.