D66-Partij voor Goes

De Partij van Goes is een lokale partij, sinds 2014. De partij zegt een partij te zijn die echt kan gaan voor het belang van de inwoners van Goes. Een landelijk partijbestuur neemt besluiten die hun fracties in de gemeenteraad moeten volgen.

Wij weten wel beter. D66 is in Goes ook een lokale partij, met Goesenaren die actief zijn in onze samenleving.

Laat je stem klinken. We zijn met velen. Zet nu de volgende stap. Doe met ons en Sigrid Kaag mee.

D66 en Nieuw Goes

Nieuw Goes presenteert zichzelf als een echt lokale partij, terwijl D66 bestaat uit leden die zijn geboren in Goes of al tientallen jaren in Goes wonen. Sinds 2018 heeft Nieuw Goes 3 raadsleden in de Goese gemeenteraad.

Wat ons opvalt is dat NG bij moties en voorstellen vaak meestemt met de VVD en qua sociaal domein weer erg aan de linkerkant zitten, richting SP / PvdA.

Laat je stem klinken. We zijn met velen. Zet nu de volgende stap. Doe met ons en Sigrid Kaag mee.

Partijdige kieswijzer: D66 en PvdA/GroenLinks

Net als D66 is de PvdA/GroenLinks een sociale en klimaat partij. We willen allebei gelijke kansen creëren en allebei actie op het gebied van klimaat. Gelijke kansen begint voor ons bij goed onderwijs en een betaalbare woning voor iedereen. We kunnen hier samen optrekken, maar er zijn ook verschillen. PvdA / GL kiezen vaak voor oplossingen voor grote groepen mensen, terwijl D66 meer overlaat aan het individu en kiest voor maatwerk met opties.

Je leest het in onze partijdige kieswijzer.

Laat je stem klinken. We zijn met velen. Zet nu de volgende stap. Doe met ons en Sigrid Kaag mee.

Partijdige kieswijzer: D66 en SGP/ChristenUnie

D66 en SGP/ChristenUnie kunnen vaak goed met elkaar optrekken. Als het gaat over migratie en het klimaat bijvoorbeeld. Toch verschillen onze wereldbeelden, waarover je meer leest in deze partijdige kieswijzer.

Laat je stem klinken. We zijn met velen. Zet nu de volgende stap. Doe met ons en Sigrid Kaag mee.

Partijdige kieswijzer: D66 en CDA

Het CDA is een conservatieve partij met christelijke wortels. D66 is een sociaal-liberale partij. Ons doel is om mensen meer keuzevrijheid te geven. De afgelopen jaren hebben we goed met het CDA samengewerkt. Toch zijn er ook duidelijke verschillen. Je leest er alles over in onze partijdige kieswijzer.

Laat je stem klinken. We zijn met velen. Zet nu de volgende stap. Doe met ons en Sigrid Kaag mee.

Partijdige kieswijzer: D66 en VVD

De VVD is een conservatieve partij met liberale wortels. D66 is een sociaal-liberale partij. Ons doel is om mensen meer keuzevrijheid te geven. Iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Er zijn dus duidelijke verschillen. Je leest er alles over in onze partijdige kieswijzer.

Laat je stem klinken. We zijn met velen. Zet nu de volgende stap. Doe met ons en Sigrid Kaag mee.