D66 Congres 118

Landelijk congres in het teken van de verkiezingen

Tijdens dit congres wordt het nieuwe verkiezingsprogramma vastgesteld.

Voor de inlevertermijnen voor moties en amendementen en meer informatie zie: https://d66.nl/events/congres-118/