Steunfractie

De steunfractie leden van D66 Goes. Zij mogen het woord voeren tijdens de eerste twee raadsvergaderingen in de vergadercyclus: de beeldvormende raad en de oordeelvormende raad.