D66

Lees hier de reactie van D66 op de begroting 2024 die door burgemeester en wethouders op 10 oktober aan de gemeenteraad is aangeboden.

Lees hier de inbreng van D66 op de kadernota 2024-2027:

Er zijn meer woningen nodig in Geldrop-Mierlo. D66 vindt dat we alle mogelijkheden moeten aangrijpen om meer (betaalbare) huur- en koopwoningen te bouwen. Wij hebben dan ook tegen gestemd toen de gemeenteraad op van 30 mei jl. de blokkade op bouwplannen in het gebied Bezorgershof met een jaar heeft verlengd.

D66 vindt de kosten voor afvalinzameling in Geldrop-Mierlo hoog. Als de kosten die Cure maakt worden vergeleken met andere afvalinzamelaars, blijkt dat de indirecte kosten erg hoog zijn. Dat moet dus minder kunnen. D66 heeft tijdens de laatste raadsvergadering dan ook voorgesteld om Cure op te dragen minder uit te geven aan indirecte kosten. Helaas vond een raadsmeerderheid dit niet nodig. Een gemiste kans om de verwachte stijging van de tarieven te beperken.

De voltallige gemeenteraad heeft op 3 april een voorstel van D66 gesteund om onnodige regels te schrappen bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Het bouwen van overkappingen aan huizen wordt hierdoor niet onnodig beperkt.

De gemeenteraad heeft een miljoen euro uitgetrokken om inwoners te stimuleren hun woning verder te verduurzamen.

Lees hier de reactie van D66 op de begroting 2024 die door burgemeester en wethouders op 10 oktober aan de gemeenteraad is aangeboden.

Lees hier de inbreng van D66 op de kadernota 2024-2027:

Er zijn meer woningen nodig in Geldrop-Mierlo. D66 vindt dat we alle mogelijkheden moeten aangrijpen om meer (betaalbare) huur- en koopwoningen te bouwen. Wij hebben dan ook tegen gestemd toen de gemeenteraad op van 30 mei jl. de blokkade op bouwplannen in het gebied Bezorgershof met een jaar heeft verlengd.

D66 vindt de kosten voor afvalinzameling in Geldrop-Mierlo hoog. Als de kosten die Cure maakt worden vergeleken met andere afvalinzamelaars, blijkt dat de indirecte kosten erg hoog zijn. Dat moet dus minder kunnen. D66 heeft tijdens de laatste raadsvergadering dan ook voorgesteld om Cure op te dragen minder uit te geven aan indirecte kosten. Helaas vond een raadsmeerderheid dit niet nodig. Een gemiste kans om de verwachte stijging van de tarieven te beperken.

De voltallige gemeenteraad heeft op 3 april een voorstel van D66 gesteund om onnodige regels te schrappen bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Het bouwen van overkappingen aan huizen wordt hierdoor niet onnodig beperkt.

De gemeenteraad heeft een miljoen euro uitgetrokken om inwoners te stimuleren hun woning verder te verduurzamen.

Onze fractie heeft de afgelopen dagen van diverse inwoners de vraag gekregen waarom de locatie van het dichtstbijzijnde stemlokaal niet meer op de stempas staat. We hebben daarover vragen gesteld aan burgemeester en wethouders tijdens de raadsvergadering van 7 maart.

Onze fractie heeft de afgelopen dagen van diverse inwoners de vraag gekregen waarom de locatie van het dichtstbijzijnde stemlokaal niet meer op de stempas staat. We hebben daarover vragen gesteld aan burgemeester en wethouders tijdens de raadsvergadering van 7 maart.

Toont 8 van 8