D66 vindt de kosten voor afvalinzameling in Geldrop-Mierlo hoog. Als de kosten die Cure maakt worden vergeleken met andere afvalinzamelaars, blijkt dat de indirecte kosten erg hoog zijn. Dat moet dus minder kunnen. D66 heeft tijdens de laatste raadsvergadering dan ook voorgesteld om Cure op te dragen minder uit te geven aan indirecte kosten. Helaas vond een raadsmeerderheid dit niet nodig. Een gemiste kans om de verwachte stijging van de tarieven te beperken.
Uit een onderzoek waarin de kosten van Cure zijn vergeleken met 11 andere afvalinzamelbedrijven die in overheidshanden zijn, blijkt dat Cure duidelijk meer “indirecte kosten” heeft dan andere bedrijven: van alle kosten van Cure is 33% indirect, het gemiddelde van de 12 bedrijven is 30%. Er is een afvalinzamelaar die met slechts 22% indirecte kosten toe kan. 
D66 heeft het college en Cure gevraagd waarom Cure zoveel indirecte kosten heeft ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. Hierop kwamen alleen algemene en nietszeggende antwoorden. Voor D66 aanleiding om de gemeenteraad voor te stellen om het bestuur van Cure op te dragen de indirecte kosten omlaag te brengen. 
De wethouder die namens Geldrop-Mierlo in het dagelijks bestuur van Cure zit, raadde het voorstel af. Hij wilde geen verantwoordelijkheid nemen voor het verlagen van de kosten, maar wachten op een ander vergelijkingsrapport. Wanneer dat andere rapport beschikbaar zal zijn, is onduidelijk.
D66 is teleurgesteld in de wethouder dat hij de handdoek niet heeft willen oppakken en zich verschuilt achter een nog uit te voeren ander onderzoek. De inwoners van Geldrop-Mierlo hebben wat D66 betreft recht op zo laag mogelijke kosten voor het ophalen en verwerken van hun afval. Wij blijven ons daar sterk voor maken!