Leo Uittenbroek

Leo Uittenbroek - Beeld: D66 Gedrop-Mierlo

D66 Geldrop-Mierlo stelt voor: Leo Uittenbroek

  • 52 jaar
  • Mierlo

Ons lid Leo is geboren in Rotterdam en opgegroeid in een dorp zoals Mierlo, maar dan de West-Nederlandse variant ervan. Na enkele omzwervingen woont hij sinds 2009 in Mierlo. Op zijn visitekaartje van Philips staat ‘Senior IP Counsel’, ofwel octrooigemachtigde. Wat dat inhoudt? “Ik ben verantwoordelijk voor de op techniek gerichte intellectuele eigendommen (denk aan patenten) van Philips op het gebied van scheren en knippen en de advisering rond patenten aan derden. Daarnaast ben ik namens de werknemers bestuurder van het Philips Pensioenfonds.”

In 2014 heeft Leo de stap gezet om de gemeentepolitiek in te gaan. Daar had hij aantal redenen voor die nog steeds de reden zijn dat hij op de kandidatenlijst staat: “Ik vind dat mensen goed geïnformeerde keuzes moeten kunnen maken, om de regie over hun eigen leven te kunnen voeren. Dat er kans is voor iedereen om goede scholing te volgen en in een maatschappij terecht te komen waarin prestaties belangrijker zijn dan afkomst. De overheid moet hier de randvoorwaarden voor scheppen en een vangnet voor als dat niet lukt. Voor het overige moet de overheid een zo beperkt mogelijke rol spelen. Ook op gemeenteniveau moeten keuzes worden gemaakt die dit mogelijk maken. Goed doordachte keuzes, waarbij de gemeenteraad als democratisch gekozen bestuur bepalend moet zijn.”

De afgelopen jaren heeft Leo ervaren dat je zo als individu een verschil kunt maken: “Zo hoop ik samen met mijn partijleden bij te dragen aan een beter Geldrop-Mierlo voor alle inwoners.”