Nieuwspagina

11.10.2023

Lees hier de reactie van D66 op de begroting 2024 die door burgemeester en wethouders op 10 oktober aan de gemeenteraad is aangeboden.

22.06.2023

Lees hier de inbreng van D66 op de kadernota 2024-2027:

22.06.2023

Er zijn meer woningen nodig in Geldrop-Mierlo. D66 vindt dat we alle mogelijkheden moeten aangrijpen om meer (betaalbare) huur- en koopwoningen te bouwen. Wij hebben dan ook tegen gestemd toen de gemeenteraad op van 30 mei jl. de blokkade op bouwplannen in het gebied Bezorgershof met een jaar heeft verlengd.

22.06.2023

D66 vindt de kosten voor afvalinzameling in Geldrop-Mierlo hoog. Als de kosten die Cure maakt worden vergeleken met andere afvalinzamelaars, blijkt dat de indirecte kosten erg hoog zijn. Dat moet dus minder kunnen. D66 heeft tijdens de laatste raadsvergadering dan ook voorgesteld om Cure op te dragen minder uit te geven aan indirecte kosten. Helaas vond een raadsmeerderheid dit niet nodig. Een gemiste kans om de verwachte stijging van de tarieven te beperken.

15.04.2023

De voltallige gemeenteraad heeft op 3 april een voorstel van D66 gesteund om onnodige regels te schrappen bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Het bouwen van overkappingen aan huizen wordt hierdoor niet onnodig beperkt.

Op 30 maart 2023 is Jan Beens plotseling overleden. Op 6 april 2023 is er in besloten kring afscheid van hem genomen. Jan was in de periode van 2010 – 2014 raadslid voor D66 in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo.

11.10.2023

Lees hier de reactie van D66 op de begroting 2024 die door burgemeester en wethouders op 10 oktober aan de gemeenteraad is aangeboden.

22.06.2023

Lees hier de inbreng van D66 op de kadernota 2024-2027:

22.06.2023

Er zijn meer woningen nodig in Geldrop-Mierlo. D66 vindt dat we alle mogelijkheden moeten aangrijpen om meer (betaalbare) huur- en koopwoningen te bouwen. Wij hebben dan ook tegen gestemd toen de gemeenteraad op van 30 mei jl. de blokkade op bouwplannen in het gebied Bezorgershof met een jaar heeft verlengd.

22.06.2023

D66 vindt de kosten voor afvalinzameling in Geldrop-Mierlo hoog. Als de kosten die Cure maakt worden vergeleken met andere afvalinzamelaars, blijkt dat de indirecte kosten erg hoog zijn. Dat moet dus minder kunnen. D66 heeft tijdens de laatste raadsvergadering dan ook voorgesteld om Cure op te dragen minder uit te geven aan indirecte kosten. Helaas vond een raadsmeerderheid dit niet nodig. Een gemiste kans om de verwachte stijging van de tarieven te beperken.

15.04.2023

De voltallige gemeenteraad heeft op 3 april een voorstel van D66 gesteund om onnodige regels te schrappen bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Het bouwen van overkappingen aan huizen wordt hierdoor niet onnodig beperkt.

Op 30 maart 2023 is Jan Beens plotseling overleden. Op 6 april 2023 is er in besloten kring afscheid van hem genomen. Jan was in de periode van 2010 – 2014 raadslid voor D66 in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo.

19.02.2023

De gemeenteraad heeft een miljoen euro uitgetrokken om inwoners te stimuleren hun woning verder te verduurzamen.

19.01.2023

Dit jaar organiseert D66 Geldrop-Mierlo een aantal gezellige bijeenkomsten waarin we met u het gesprek aan willen gaan. De belangrijke thema’s zullen de revue passeren. Door een deskundige spreker uit te nodigen zullen we de bijeenkomsten extra luister bijzetten.

08.03.2022

Tijdens de raadsvergadering van 7 maart jl. heeft D66 vragen aan het college gesteld over de plannen voor gebiedsontwikkeling in Gijzenrooi. De gemeenteraad heeft daarover enkele weken geleden een presentatie gekregen. Uit de antwoorden op onze vragen bleek dat er jarenlang is gewerkt aan de gebiedsontwikkeling van dit natuurgebied

08.03.2022

Onze fractie heeft de afgelopen dagen van diverse inwoners de vraag gekregen waarom de locatie van het dichtstbijzijnde stemlokaal niet meer op de stempas staat. We hebben daarover vragen gesteld aan burgemeester en wethouders tijdens de raadsvergadering van 7 maart.

19.02.2022

Ons kabinet is van plan de koppeling tussen de AOW en het minimumloon los te laten. D66 Geldrop-Mierlo is het daar niet mee eens en steunt de petitie van fractielid Jos van Breemen "Laat de AOW meestijgen, zet ouderen niet op achterstand!"

13.12.2021

Op voorstel van D66 Geldrop-Mierlo heeft de gemeenteraad op 13 december 2021 besloten om geen parkeerkelder te bouwen op de Bezorgershof. Daarmee geeft de raad aan dat ze een dergelijke dure voorziening niet ziet zitten.

19.02.2023

De gemeenteraad heeft een miljoen euro uitgetrokken om inwoners te stimuleren hun woning verder te verduurzamen.

19.01.2023

Dit jaar organiseert D66 Geldrop-Mierlo een aantal gezellige bijeenkomsten waarin we met u het gesprek aan willen gaan. De belangrijke thema’s zullen de revue passeren. Door een deskundige spreker uit te nodigen zullen we de bijeenkomsten extra luister bijzetten.

08.03.2022

Tijdens de raadsvergadering van 7 maart jl. heeft D66 vragen aan het college gesteld over de plannen voor gebiedsontwikkeling in Gijzenrooi. De gemeenteraad heeft daarover enkele weken geleden een presentatie gekregen. Uit de antwoorden op onze vragen bleek dat er jarenlang is gewerkt aan de gebiedsontwikkeling van dit natuurgebied

08.03.2022

Onze fractie heeft de afgelopen dagen van diverse inwoners de vraag gekregen waarom de locatie van het dichtstbijzijnde stemlokaal niet meer op de stempas staat. We hebben daarover vragen gesteld aan burgemeester en wethouders tijdens de raadsvergadering van 7 maart.

19.02.2022

Ons kabinet is van plan de koppeling tussen de AOW en het minimumloon los te laten. D66 Geldrop-Mierlo is het daar niet mee eens en steunt de petitie van fractielid Jos van Breemen "Laat de AOW meestijgen, zet ouderen niet op achterstand!"

13.12.2021

Op voorstel van D66 Geldrop-Mierlo heeft de gemeenteraad op 13 december 2021 besloten om geen parkeerkelder te bouwen op de Bezorgershof. Daarmee geeft de raad aan dat ze een dergelijke dure voorziening niet ziet zitten.

Toont 12 van 26