Er zijn meer woningen nodig in Geldrop-Mierlo. D66 vindt dat we alle mogelijkheden moeten aangrijpen om meer (betaalbare) huur- en koopwoningen te bouwen. Wij hebben dan ook tegen gestemd toen de gemeenteraad op van 30 mei jl. de blokkade op bouwplannen in het gebied Bezorgershof met een jaar heeft verlengd.
 
Voor D66 is het onverkwikkelijk dat de gemeente zelf geen goede plannen heeft om snel tot woningbouw te komen in het gebied rond het Bezorgershof (inclusief de panden aan Langstraat, Korte Kerkstraat en Heuvel, die aan de achterzijde uitkomen op de Bezorgershof) en nu voor de vierde keer op rij plannen van eigenaren voor een jaar blokkeert. 
 
De meerderheid van de gemeenteraad heeft een zogenoemd voorbereidingsbesluit genomen. De bedoeling van een voorbereidingsbesluit is om voor een periode van maximaal 12 maanden alle bouwplannen van eigenaren in een gebied te blokkeren tot een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. Het eerste voorbereidingsbesluit voor gebied Bezorgershof werd al in 2020 genomen. Het bestemmingsplan is er nog steeds niet, de blokkade voor eigenaren om zelf aan de slag te gaan is er nog steeds. Veel langer dan de bedoelde 12 maanden. De fractie van D66 was vorig jaar al tegen het derde voorbereidingsbesluit. Wij hebben geen vertrouwen in de aanpak van het college en willen de rem op woningbouw eraf!
 
Wachten op het door het college toegezegde ontwerp-bestemmingsplan wil D66 niet meer. De tijd is op. Het college verwacht in het vierde kwartaal van 2023 met een voorstel naar de raad te komen, maar deze verwachting lijkt even onzeker als eerdere verwachtingen en beloften in dit dossier.
 
Geldrop-Mierlo heeft de ambitie om in het centrum van Geldrop 800 woningen te bouwen. Tegelijkertijd wil de gemeente een bruisend centrum realiseren. Volgens D66 gaat dat met de huidige werkwijze niet lukken. De leegstand van winkelpanden in het centrum neemt toe. Pandeigenaren willen of kunnen niet investeren, omdat ze nog steeds niet weten wat er gaat gebeuren. Die onzekerheid duurt al jaren, en is nu weer verlengd.
 
D66 wil dat er snel meer woningen gebouwd moeten worden. Daarom moet wat D66 betreft  prioriteit worden gegeven aan andere locaties, in het centrum van Geldrop, of daarbuiten.