Onderwijs, gezondheid en welzijn

D66 gaat uit van een brede benadering van gezondheid. Actief zijn is een belangrijke schakel in ieders gezondheid. Het draagt ook bij aan persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor is het nodig dat er een laagdrempelige toegang is tot voorzieningen in de gemeente en er gelijke kansen zijn voor iedereen om mee te doen aan de samenleving. Zorg en ondersteuning moeten we in de gemeente goed op elkaar afstemmen. Investeren in preventie betekent dat inwoners langer gezond blijven en minder een beroep op zorg hoeven te doen. Als inwoners zorg nodig hebben, bieden we deze op maat aan. We stimuleren daarbij dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Op deze wijze willen we bereiken dat we persoonlijk geluk van inwoners ook inhoud kunnen geven.

Onderwijs

 • Er moet goede ventilatie zijn op alle scholen.
 • Wij vinden het belangrijk dat de schoolbesturen met elkaar moeten samenwerken in het belang van de kinderen. Elkaar beconcurreren is slecht voor de kwaliteit van het onderwijs. Onze voorkeur heeft dat er in iedere wijk één basisschool is, die tevens het centrale punt in de wijk is.
 • Wij investeren in de samenwerking tussen onderwijs, zorg, cultuur en sport.
 • Iedere school een conciërge verdient.

Gezondheid

 • Wij willen investeren in goede zorg op maat met een beheersbaar kostenplaatje met meer inzet op preventie bijvoorbeeld door leeftijd coaches.
 • Wij vinden dat ouderen langer verantwoord zelfstandig moeten kunnen leven.
 • Wij willen een goede ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Wij vinden dat de gemeente inwoners moet helpen de juiste zorg te vinden.

Welzijn

 • Wij ondersteunen initiatieven vanuit de wijk.
 • Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in onze gemeente.
 • Wij zetten ons in voor een betere afstemming en taakverdeling tussen instellingen.
 • Bewegen en cultuur koppelen wij aan onderwijs, met medewerking van verenigingen en buurtsportcoaches.
 • Wij bieden alle kinderen gelijke kansen om zich gezond te ontwikkelen.
 • In alle wijken moeten voldoende veilige sport- en beweegmogelijkheden, bijvoorbeeld door uitbreiding van wandelpaden en calisthenics voorzieningen.
 • Wij vinden dat er een duurzame voorziening voor binnen en buiten zwemmen moet blijven.
 • Één gezamenlijk sportpark met o.a. tennis en hockey in Mierlo heeft onze voorkeur.
 • Een nieuwe sporthal bij het Strabrecht College door verplaatsing van de huidige sporthal De Kievit heeft veel voordelen met gezamenlijke gebruiksmogelijkheden.
 • Wij investeren in cultuur binnen de gemeente en beschermen haar erfgoed.
 • Wij zetten in op cultuureducatie en maatschappelijk infrastructuur.
 • Het huidige bestuur van Hofdael gaat door op de ingeslagen weg met een goede mix van culturele, maatschappelijke en commerciële gebruikers. Stop de langlopende discussie over de toekomst van Hofdael.
 • Samen met de exploitant van ’t Patronaat en Loesje moet er een toekomstgerichte oplossing komen voor de huidige exploitatie problemen.