Dit is ons verkiezings-programma

De IJzeren Man te Geldrop Beeld: Marc Moolenaar

Inleiding lijsttrekker Ton van Happen

Met dit verkiezingsprogramma geven we als D66 in Geldrop-Mierlo de richting aan van onze inzet voor de periode 2022 – 2026. Het is gebaseerd op de vijf richtingwijzers die we als D66 altijd gebruiken, uitgewerkt met onze lokale speerpunten.
Wonen, werken en samenleven vormen de inspiratie voor ons programma. We doen dat door continu de verbinding te zoeken en te leggen met anderen. Dat geldt zowel binnen als buiten de gemeenteraad. Als lijsttrekker ben ik er daarom ook erg trots op dat dit programma tot stand is gekomen door een grote betrokkenheid van onze leden. Hier zit ook de kracht van onze partij. Actieve leden, sterk inhoudelijk betrokken bij de onderwerpen waarvoor we straks in de gemeenteraad onze stem zullen laten horen.

Richtingwijzers van D66

Een partijprogramma kan niet alomvattend zijn. Zaken die niet in dit programma staan beoordelen wij aan de hand van de volgende vijf richtingwijzers. Dit zijn geen dogmatische waarheden, maar geven richting aan het denken en ideevorming van D66 in Geldrop-Mierlo.

Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen.
Wij zien de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn creatief en in staat om zelf oplossingen te vinden. Wij willen dat de gemeente de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. Uitgangspunt daarbij is dat wat mensen voor zichzelf en samen met anderen kunnen doen belangrijker is dan wat de overheid kan doen.

Wij streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving.
Wij treden de wereld om ons heen tegemoet met respect en mededogen. Dit geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. Natuur en cultuur zijn belangrijk voor een leefbare en aantrekkelijke omgeving, voor ons én toekomstige generaties.

Wij denken en handelen met een open houding voor samenwerking.
Wij vinden dat bij het verder ontwikkelen van de participatiesamenleving ook een participerende overheid hoort. De gemeente Geldrop-Mierlo staat midden in de samenleving en werkt samen met ondernemers, verenigingen, stichtingen en inwoners. Wij zetten ons in op een goede samenwerking binnen de MRE en leggen de focus op het Stedelijk Gebied Eindhoven. Wij betrekken inwoners zo veel mogelijk bij de te maken keuzes. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.

Wij belonen initiatief en delen welvaart.
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wij koesteren onze grondrechten en gedeelde waarden.
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid voor en gelijkwaardigheid van iedere mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, of herkomst. Wij vinden het belangrijk dat mensen uit hun eigen religieuze of maatschappelijke overtuiging kunnen kiezen voor hun eigen leefstijl. Veiligheid voor alle inwoners, wederzijds respect en tolerantie zijn hierbij uitgangspunten.