Wonen en milieu

Wij vinden het belangrijk dat we continu aandacht hebben voor duurzaamheid en innovatie. Oplossingen voor ruimtelijke en mobiliteitsvraagstukken kunnen niet altijd lokaal worden ingevuld. We moeten dus als het ware groot denken in klein verband. Dat geldt zeker voor de opgaven die er op lokaal, regionaal en landelijk niveau liggen op het gebied van de klimaattransitie.

Klimaattransitie

 • Het isoleren van woningen en bedrijfspanden heeft de hoogste prioriteit.
 • Wij stimuleren het gebruik van zonnepanelen op daken.

Woonwijken

 • Wij willen een divers, levensloopbestendig en duurzaam woonaanbod.
 • Er komen meer mogelijkheden voor alternatieve woonvormen en tiny houses. Processen voor deze vergunningen moeten eenvoudiger en korter.
 • Wij vinden dat via de woningbouwimpuls zoveel mogelijk betaalbare woningen moeten worden gebouwd.
 • Wij zijn voor meer en betere voorzieningen voor hondenbezitters zoals omheinde uitlaatplaatsen en meer afvalbakken.

Mobiliteit

 • Wij zetten ons in voor slimme mobiliteitsoplossingen en nieuwe vervoers- en deelconcepten.
 • Wij stimuleren en faciliteren fietsen, openbaar vervoer en elektrisch autorijden.
 • Er wordt moet meer prioriteit gegeven worden aan losliggende tegels op fietspaden en voetgangerspaden.

Duurzaamheid

 • Er komt meer aandacht voor duurzaam en klimaatbestendig bouwen en verbouwen.
 • Wij stimuleren afvalscheiding door het principe de vervuiler betaalt te hanteren.
 • Wij plaatsen de volksgezondheid binnen de gemeente boven economische belangen.
 • Wij vinden dat het slachthuis van de Paligroep verplaatst moet worden.
 • Wij willen waterafvoer en riolering versterken en toekomstbestendig maken.
 • Geluidsoverlast van spoor en snelweg willen we verminderen.