Werken en ondernemen

Levendige centra

 • Wij zijn voor een autovrij horecaplein in Geldrop.
 • Het Molenplein in Mierlo moet parkeervrij zijn.
 • Leegstand van panden voorkomen we door andere functies op die locatie toe te staan.
 • Wij willen kwalitatief goede fietsstallingen, bewaakt en onbewaakt.
 • Wij zijn voorstander van een actief evenementenbeleid om de levendigheid te bevorderen.

Ondernemen

 • Regionale samenwerking is nodig voor innovatie en versterking van de economie.
 • Wij stimuleren dat inwoners vanuit huis kunnen ondernemen.

Bedrijvigheid

 • Wij willen een volwaardig winkelaanbod behouden.
 • Wij zijn voorstander van concentratie van detailhandel in de beide dorpscentra en de Coevering.
 • In iedere wijk moet ruimte zijn voor een (buurt-)supermarkt.
 • Wij willen aantrekkelijke locaties voor startende ondernemers en ZZP-ers.

Innovatie

 • Wij vinden dat Brainport Development een belangrijke rol moet blijven vervullen bij innovatie en conceptontwikkeling in de hightech industrie.
 • Regels die innovatieve ontwikkelingen in de weg staan, moeten worden versoepeld of afgeschaft.

Toerisme en recreatie

 • De toeristenbelasting moeten we gebruiken om Geldrop-Mierlo aantrekkelijker te maken.
 • Ter bevordering van het toerisme zijn wij voorstander van het creëren van camperplekken.
 • Stichting Village-marketing vervult een coördinerende rol om toerisme, recreatie en cultureel aanbod te bevorderen.