Bepaling over beperking van bouwen van overkapping geschrapt op voorstel van D66


De voltallige gemeenteraad heeft op 3 april een voorstel van D66 gesteund om onnodige regels te schrappen bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Het bouwen van overkappingen aan huizen wordt hierdoor niet onnodig beperkt.

Dit voorstel betreft het schrappen van een bepaling die overkappingen toelaat tot een maximum van 30m2 bij de 150 panden die vallen onder het nieuwe bestemmingsplan reststroken. Dit bestemmingsplan is nodig om ervoor te zorgen dat de aangekochte reststroken (meestal groenstroken naast woningen) dezelfde bestemming krijgen als de rest van het pand/woning. Deze bepaling is overbodig en kan ook niet worden gehandhaafd. Daar komt bij dat er voor andere bijgebouwen een maximum gaat gelden van 80m2. Tot slot vinden wij dat het niet uit te leggen is dat de buren wel een overkapping van meer dan 30m2 mogen zetten en degenen die een stukje grond van de gemeente hebben gekocht niet. Gelukkig zag het college van burgemeester en wethouders ook in dat de regel voor een overkapping van maximaal 30m2 beter kan worden geschrapt.