Onze fractie heeft de afgelopen dagen van diverse inwoners de vraag gekregen waarom de locatie van het dichtstbijzijnde stemlokaal niet meer op de stempas staat. We hebben daarover vragen gesteld aan burgemeester en wethouders tijdens de raadsvergadering van 7 maart. 

Het college gaf als antwoord dat dit kwam omdat er vanwege de coronamaatregelen op meerdere dagen op verschillende locaties kan worden gestemd. Daarom werd verwezen naar de gemeentelijke website. Na de verkiezingen vindt een evaluatie plaats en wordt ons punt dat de drempel voor laaggeletterden, ouderen zonder computer en inwoners die voor de eerste keer kunnen stemmen, hiermee wordt verhoogd ook meegenomen. 

  • verkiezingen, stemlokalen, democratie