Nieuw raadslid en nieuwe fractievoorzitter voor D66 gemeente Epe

Op 20 april was er een wisseling van de wacht in de gemeenteraad van Epe. Hans de Goede, fractievoorzitter van D66, legde zijn rol als raadslid neer.

Dank je wel Hans!

In Epe was Hans 4 jaar fractievolger en 9 jaar raadslid, waarvan 5 jaar fractievoorzitter. In zijn vorige woonplaats Leiden was hij zowel raadslid als wethouder en hij sluit nu dan ook hij een langdurige carrière in de gemeentepolitiek af. Hiervoor heeft hij een welverdiende Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen op de avond van zijn aftreden, het welbekende “lintje”.

Welkom Sander!

Huidig fractievolger Sander van den Berg volgt hem op als raadslid. Hij is nu ruim een jaar fractievolger en daarvoor was hij al geruime tijd actief in de steunfractie. Sander: “We gaan de ervaring van Hans natuurlijk missen, ik in het bijzonder omdat we samen voor de portefeuilles Maatschappij en Bestuur stonden, maar ik heb er ook heel veel zin in! Ik vind het vooral belangrijk dat jongeren een stem hebben in onze gemeenteraad, voor nu, maar zeker voor de toekomst van ons allemaal. Ik hoop dat ik daar mijn steentje aan bij kan dragen.”

Het informele afscheid van Hans op zijn laatste fractievergadering – vlnr: Annemiek van Loon, Nathalie Doorn, Hans de Goede, Sander van den Berg en Joost Boermans Beeld: Maarten Timmer

Succes fractie!

Het fractievoorzitterschap wordt overgenomen door Nathalie Doorn. Zij heeft bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de nieuw verworven derde zetel ingenomen. Nadat Annemiek van Loon de positie van wethouder aanvaardde, voegde Joost Boermans zich bij de fractie.

Nathalie: “We zijn dankbaar dat Hans zich nog dit voorgaande jaar aan onze fractie heeft willen verbinden. We konden daarmee nog van zijn ervaring gebruik maken bij het opstellen van het raadsakkoord en coalitieakkoord. Ook kon er een warme overdracht plaatsvinden. Joost is al langer bekend met de gemeentepolitiek vanuit zijn vorige woonplaats en heeft een frisse blik op ónze gemeente. Dat betekent dat de combinatie van Joost, Sander en mijzelf een sterke is: verschillende ervaringen met verschillende specialismes die samenkomen in een visie over onze gemeente, zoals ook te lezen is in ons verkiezingsprogramma van vorig jaar. Ook ik heb er veel zin in!”