Wijziging samenstelling fractie D66 gemeente Epe

Dinsdagavond heeft een meerderheid van de fractie uitgesproken geen vertrouwen meer te hebben in een vruchtbare samenwerking met Joost Boermans. Hij maakt dan ook geen deel meer uit van de D66-fractie.

Na meerdere gespreksrondes – onder leiding van ons afdelingsbestuur – zijn we helaas tot deze conclusie moeten komen.

We benadrukken dat deze conclusie niet gaat over de inhoud van het onderwerp opvang van asielzoekers of het onderwerp openbare bestuurscultuur, maar betrekking heeft op de manier van samenwerken onderling.

De fractie heeft het afdelingsbestuur bij deze gesprekken betrokken en gevraagd de situatie te onderzoeken. Het bestuur heeft gezocht naar mogelijkheden om de samenwerking te herstellen, maar dat is helaas niet gelukt.

We hebben inmiddels vernomen dat hij van plan is zijn zetel niet aan de partij af te staan en op eigen titel raadslid blijft.

Sander van den Berg en Nathalie Doorn zetten hun werk in de gemeenteraad van Epe met gezamenlijk vertrouwen voort.

Beeld: Marcel Everts Fotografie