Historisch besluit

Hoewel er meerdere onderwerpen op de agenda stonden ging – terecht – de meeste aandacht uit naar het besluit inzake de grafrechten van KNIL veteranen. De publieke tribune zat overvol.

We missen een collega

Helaas kon Joost Boermans vandaag niet aanwezig zijn vanwege het verplichte thuisblijven in verband met een positieve Covid test. In de gemeentewet is het momenteel zo geregeld dat er OF volledig live OF volledig digitaal vergaderd wordt. Hybride is niet toegestaan en dus kon Joost niet meestemmen. Eerder in de week gaf dat al een interessante discussie, namelijk: wanneer is het moment daar dat geswitcht wordt naar volledig digitaal vergaderen? Hoeveel mensen zouden daarvoor verhinderd moeten zijn? En waarom kan/mag de hybride variant nog niet? Voer voor de toekomst in ieder geval!

Unaniem besluit grafrechten KNIL veteranen

De raad stemde unaniem voor het voorstel om de graven van KNIL veteranen eeuwigdurend te bekostigen. Ja, dat kost veel geld. Het is echter ondenkbaar dat we dat zouden laten opwegen tegen de verantwoordelijkheid die Nederland heeft in deze kwestie en de dankbaarheid die we deze veteranen en hun nabestaanden mogen tonen. Dit zijn we onze inwoners met deze achtergrond simpelweg moreel verplicht. Niets meer en niets minder. Een historisch besluit.

Na het aannemen van dit besluit, laste de burgemeester een schorsing in om dit moment even goed in ons op te nemen en er met elkaar over na te spreken.

De Molukse gemeenschap in Vaassen bracht de graven van voormalige KNIL-militairen in kaart. Rechts Pieter Siwabessy, samen met Nardo Maspaitella, Allison Leuwol, en Njonke Sahusilaware van de wijkraad Berkenoord 2 (v.l.n.r.). Beeld: Rob Voss

We zijn vóór de BIZzen

Nee, dat is geen modewoord. Een BIZ is een bedrijfsinvesteringszone. Een geografische aanduiding van bedrijven/ondernemers, in dit geval in de dorpscentra van Epe en Vaassen, die verplicht gaan meebetalen aan het organiseren van evenementen in deze centra. Tot nog toe kwam het te vaak voor dat ondernemers niet meebetaalden, terwijl ze hier wel extra opbrengsten uit haalden. Oneerlijk dus.

De ondernemingsverenigingen in beide dorpen hebben samengewerkt met de gemeente om deze verordening alvast op te stellen. Er volgt nu nog een draagvlakmeting onder de relevante ondernemers richting het eind van het jaar en we hopen samen met de mensen die hier zoveel werk in hebben gestoken dat deze BIZzen er ook echt gaan komen.