Het is weer voorbij…..

… en de rest van het liedje kennen jullie wel. Of de zomer zo mooi was/is met de ongekende hete dagen en de droogte voor onze beken, valt over te debatteren. Feit is dat morgen de eerste dag van de meteorologische herfst begint en ook het zomerreces voorbij is.

Fractievergaderingen

Inmiddels heeft de (steun)fractie al weer twee fractievergaderingen achter de rug. Gezien de uitbreiding van onze fractie en het feit dat we ook inhoudelijk voldoende behandel- en uitwerktijd voor alle onderwerpen willen hebben, vergaderen we vanaf nu in principe elke dinsdagavond om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Onze vergaderingen zijn openbaar, iedereen kan aanschuiven, zowel leden als niet-leden. Ook is er een mogelijkheid voor inwoners of andere belanghebbenden in onze gemeente om zaken met ons te bespreken. Dat doen we wel graag op afspraak, zodat we de agenda goed kunnen inplannen.

Actualiteit

Een belangrijk onderwerp wat momenteel speelt en wat zijn nasleep kent vanuit de laatste raadsvergadering voor het reces, is de noodopvang voor statushouders, Oekraïense vluchtelingen en andere doelgroepen. Wij als raadsleden wachten momenteel op concrete informatie van het college over dit onderwerp. Het staat voor de commissievergaderingen van morgen in ieder geval niet op de agenda.

Overige actuele onderwerpen die wel op de agenda van beide commissievergaderingen staan, vind je zoals altijd hier.

Artikel 34 vragen

Naar aanleiding van een mail van een inwoner, interactie via sociale media en de ervaringen momenteel van ons fractielid Nathalie Doorn die vrijwilligerswerk doet op dit vlak, hebben we zogenaamde artikel 34 vragen ingediend bij het college. Hierin stellen we specifieke vragen over in hoeverre zij aan het anticiperen zijn op het mogelijk bijdragen aan de oplossingen voor de steeds grotere financiële zorgen van een steeds groter groeiende groep mensen.

het wordt steeds ingewikkelder voor steeds meer mensen om de balans te vinden - Beeld: Canva