Voorbehandeling begroting

Beide commissies vergaderden deze donderdag in eerste instantie gezamenlijk in het kader van de voorbehandeling van de ontwerp begroting die het college twee weken geleden bekend maakte. Daarna vergaderden beide commissies in eigen samenstelling verder en was er vooral in de commissie Maatschappij en Bestuur het interessante onderwerp van de consultatie over de visie op toekomstbestendige locaties.

Raads- en coalitie akkoord in de ontwerp begroting

Voor D66 gemeente Epe ligt er in de basis al een erg mooie ontwerp begroting. Dat is natuurlijk ook niet zo heel raar. We hebben in volle overtuiging onze handtekening gezet onder zowel het raadsakkoord als het coalitieakkoord. Deze akkoorden leveren belangrijke input voor deze ontwerp begroting. Daarna is één van de uitgangspunten van deze ontwerp begroting: zorg om stijgende kosten van levensonderhoud bij inwoners. Dit is ook voor ons een belangrijke kern.

We hebben onze vragen zowel schriftelijk als in de commissie gesteld – en hebben de meeste antwoorden inmiddels gekregen. Daarmee zullen we ons de komende twee weken verder beraden over of en zo ja waar we eventueel nog aanpassingen zouden willen zien.

De gemeenteraad zal in twee vergaderingen op 7 en 10 november a.s. de ontwerp begroting in behandeling nemen. Eventuele amendementen zullen dan op 7 november aan bod komen, zodat er 10 november direct over gestemd kan worden.

Toekomstbestendige locaties

Na al een mooi participatie traject op dit onderwerp werd de commissie nu geconsulteerd op de voorliggende visie die daaruit ontstaan is. D66 gemeente Epe doet vooral de extra oproep om ook nu al na te denken over potentiële toekomstige nieuwe locaties die onder deze visie zouden kunnen vallen. Tenslotte is regeren vooruitzien. Ook willen we meegeven dat wat ons betreft de deadline van 2050 voor de CO2 neutraliteit best naar voren getrokken mag worden daar waar dat haalbaar is.