Vaststelling van de Woonvisie “BuitengeWoon Thuis in Emmen 2022-2030”

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober 2022 is onder andere gesproken over het vaststellen van de nieuwe woonvisie, genaamd “BuitengeWoon Thuis in Emmen”. Het was een uitgelezen kans voor fractievoorzitter Joey Koops om uiteen te zetten hoe D66 Emmen het belangrijke thema Wonen deze raadsperiode wil aanvliegen. Lees hieronder zijn inbreng in eerste termijn.

Spreektekst Joey Koops in eerste termijn

Iedereen verdient een betaalbare, duurzame woning in de gemeente Emmen, want hier zijn we thuis. Met die boodschap hebben wij campagne gevoerd en met die boodschap hebben we ook de woonvisie bekeken.

Wij zien kansen op het gebied van samenwerking met wooncorporaties; in het realiseren van een permanente tussenvoorziening; wij willen huisjesmelkers aanpakken; wij zien kansen in innovatie, en een goede bereikbaarheid is voor ons ook inherent aan een fijne leefomgeving.

Het is daarom bijvoorbeeld goed om te lezen dat het college aan de slag wil met opkoopbescherming, naar aanleiding van onze motie, al is het jammer dat het niet per 1 januari gaat lukken. Ook hebben de wooncorporaties een prominente rol in deze visie, al denken wij wel dat er met nog iets meer experimenteerzucht kan worden gekeken naar bijvoorbeeld het meenemen van eigenaren van koophuizen wanneer corporaties huizen uit hun bestand in de buurt verduurzamen. Onlangs heb ik bij de regiotour in Hardenberg mogen aanschouwen hoe het een buurt kan beïnvloeden als privé-eigenaren achterblijven en dat is enorm zonde.

Verder zien wij zoals gezegd kansen op het gebied van innovatie. Wij vinden het daarom prettig om te lezen dat in de woonvisie ook naar andere woonvormen wordt gekeken en dat wordt erkend dat er een mix van woonvormen nodig is om aan alle wensen te voldoen. Wij roepen het college op, zoals wij vaker hebben gedaan, om ook te kijken naar een permanente tussenvoorziening voor statushouders, als een van de oplossingen voor de oplopende druk op de sociale huurmarkt en wij hopen dat het college verder wil kijken naar de regels rondom perceelsplitsing of perceeldeling, omdat wij bijvoorbeeld in Oranjedorp concrete voorbeelden kennen van eigenaren die op een groot perceel wonen en graag wat grond zouden besteden aan het realiseren van bijvoorbeeld starters- of kangoeroewoningen, maar nu tegen wet- en regelgeving aanlopen.

Ook willen wij nog de nut- en noodzaak van bouwen bespreken. Het college zet namelijk in op 4000 nieuw te bouwen woningen, terwijl uit de cijfers deze vraag niet blijkt. Bovendien vragen wij ons ook af of de woningen waar het meest behoefte aan is, goedkope koopwoningen en sociale huur, nog wel rendabel te bouwen zijn. Wat D66 betreft gaan we daarom eerst verbouwen voordat we gaan nieuwbouwen.

Als laatst hebben wij nog een specifieke vraag en een procesopmerking. Onze vraag is als volgt. De wijk Delftlanden kent op dit moment geen gymzaal, waardoor de kinderen uit die wijk in Nieuw-Amsterdam moeten sporten wat ten koste gaat van kostbare leertijd. Wij willen daarom vragen of het college bereid is te kijken naar de mogelijkheden van een eigen gymzaal in de Delftlanden, ook gelet op het groeiende aantal inwoners van deze wijk. Verder willen wij benadrukken dat de raad in stelling moet worden gebracht om de uitvoering van deze woonvisie te controleren. We stellen het nu voor een lange periode vast, maar hoe kunnen wij over een, twee of drie jaar zien hoe het gaat en of wij moeten bijsturen? Wij horen daarom graag hoe het college de raad bij de te bereiken doelen wil betrekken.