Vragenhalfuur omtrent de geplande opvang voor Oekraïners in de Ambachtsschool

Op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad in Emmen kunnen gemeenteraadsfracties in Emmen tijdens het vragenhalfuur van een gemeenteraadsvergadering vragen stellen aan het college van B&W. D66 Emmen heeft de volgende vragen gesteld over de geplande opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Ambachtsschool.

Vragenhalfuur

Onze vragen gaan over de geplande opvang voor Oekraïners in de Ambachtsschool. D66 Emmen herkent zich volledig in de locatiekeuze, want het is groot, beschikbaar en heeft de nodige faciliteiten, en wij staan als partij natuurlijk ook achter menswaardige keuzes op het vlak van asiel, integratie en opvang.

Desalniettemin staat het bredere stationsgebied wel onder druk. Er zijn verschillende zorginstellingen in de buurt, er is dak- en thuislozenopvang en de buurt heeft ook te maken met constante bewegingen van en naar Ter Apel.

Wij hopen daarom dat de komst van de opvang voor Oekraïners in de Ambachtsschool een bepaalde wederkerigheid met zich mee kan brengen. Op verschillende plekken in het gebied is behoefte aan meer licht in de straat, meer zichtbaar cameratoezicht, groenbeheersing, dat zebrapaden duidelijker worden en dat parkeervlakken beter worden gemarkeerd. Wij zien daarom een goede kans voor het college om deze extra opgave om te buigen tot iets wat de buurt nog een stukje mooier maakt.

Wij horen daarom graag van het college, en volgens ons is daar bij de inloopavond maandagavond een goede aanzet tot gegeven, of zij bereid zijn om met de buurt te kijken welke aanpassingen op korte termijn mogelijk zijn om de buurt zo goed als mogelijk te ontlasten, nog los van de grotere aanpak van het stationsgebied die natuurlijk op termijn gepland staat.

Antwoord

In hun antwoord heeft het college van B&W uitgebreid aangegeven dat ze onze vragen en input herkennen, dat ze bereid zijn om er voor te zorgen dat de vragen van de buurt zo goed als mogelijk ondervangen worden en dat de impact van de nieuwe opvang zo laag mogelijk blijft, maar dat het ook aan de buurt zelf is om blijvend melding te maken van verbeterpunten en risico’s.

D66 Emmen is tevreden over dit antwoord. Wel zullen wij er scherp op blijven dat het niet alleen bij deze woorden blijft – het zal op de uiteindelijke uitvoering aankomen!