Vragenhalfuur omtrent de aanpak van racisme, discriminatie en gelijkwaardigheid

Op grond van het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad in Emmen heeft de gemeenteraadsfractie van D66 Emmen tijdens het vragenhalfuur van de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober 2022 vragen gesteld over enkele racistische incidenten en het consistent uitblijven van een doelgerichte aanpak van de gemeente van deze en soortgelijke incidenten.

Vragenhalfuur

Op 13 oktober viel onder andere in het Dagblad van het Noorden te lezen dat er een incident bij een apotheek in het centrum van Emmen heeft afgespeeld, waarbij een vrouw afkomstig uit Senegal en al 24 jaar woonachtig in Nederland klappen kreeg nadat ze door twee personen dik, zwart mokkel was genoemd.

Een quote uit dat artikel: “Dat ik werd uitgescholden voor dik zwart mokkel deed meer pijn dan de klappen die ik kreeg.”

Op 16 oktober postte een andere Emmenaar op Twitter dat hij en zijn partner tijdens een wandeling uit het niets werden ingehaald door een scooter met twee jongens er op die zijn vrouw uitlachten en apengeluiden en bijbehorende bewegingen maakten.

Deze twee recente incidenten staan niet op zichzelf. Des te pijnlijker is het dat wij in de brief met als onderwerp ‘vervolg gesprek sinterklaascomités’ van 13 oktober, onder punt 5 bij ‘Vervolgaanpak’ het volgende lezen:

“Op dit moment zet de gemeente Emmen alleen in op uitvoering van de wettelijke taken t.a.v. anti-discriminatie, te weten afhandeling en registratie van klachten.”

Voorzitter, enkel afwachten tot er nieuwe klachten binnenkomen mag geen optie zijn en er is ook geen nieuwe visie of nieuw beleid nodig om deze incidenten fout te vinden. Wij hebben daarom de volgende vragen:

  • Wat gaat het college concreet doen om deze racistische incidenten in de toekomst te voorkomen?
  • Hoe gaat het college concreet invulling geven aan de onderwerpen racisme, discriminatie en gelijkwaardigheid?

Antwoord

In zijn antwoord heeft de burgemeester aangegeven dat er elk jaar gemiddeld ongeveer 50 van dergelijke incidenten gemeld worden en dat er inderdaad juist nu (meer) aandacht voor moet zijn, in deze gepolariseerde tijden.

Daarop heeft de burgemeester aangegeven dat de Rijksbijdrage voor anti-discriminatievoorzieningen dit jaar is verdubbeld naar 80.000 euro. In de begroting zit een voorstel om met dit geld, in overleg met meldpunt discriminatie Drenthe, eind dit jaar te komen tot een structurele, lokale aanpak vanaf 2023.

De fractie van D66 Emmen is tevreden met dat antwoord, maar zal natuurlijk wel kritisch naar de begrotingsbehandeling en de verdere uitwerking kijken, naast dat wij ook elk volgend incident zo nodig bespreekbaar zullen maken.