Uitvoeringsplan Veiligheid & Jaarplan Politie 2023

Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 12 januari 2023 is onder andere gesproken over het Uitvoeringsplan Veiligheid 2023 en het Jaarplan Politie 2023. Het was daarmee een uitgelezen kans voor fractievoorzitter Joey Koops om uiteen te zetten hoe D66 Emmen het belangrijke thema Veiligheid deze raadsperiode wil aanvliegen. Lees hieronder zijn inbreng in eerste termijn.

Spreektekst Joey Koops in eerste termijn

Een kernvraag die van belang is wanneer je spreekt over veiligheid en de bestrijding van misdaad, is de vraag of je met name inzet op represaille of vergelding, of het voorkomen van toekomstige misdrijven, door het verminderen van recidive. D66 kiest heel duidelijk voor dat laatste en wij maken ons daarom zorgen of het voorgestelde veiligheidsplan, en die zorgen zijn niet weggenomen door de presentatie, niet te gefocust is op het straffen, in plaats van het voorkomen van meer misdrijf. Een woning sluiten i.v.m. illegale hennepteelt is daar een goed voorbeeld van – er moet zogenaamd een afschrikwekkend effect vanuit gaan, de misdadiger wordt gestraft en de onderbuik van de buurt wordt gerust gesteld. Maar het heeft nauwelijks invloed op de vraag of, en zo ja, hoe de betrokken personen weer de fout in zouden kunnen gaan, daar waar een meer integrale aanpak vanuit alle aandachtsvelden veel meer succes zou kunnen hebben.

Ook in de prioriteiten zouden wij andere keuzes maken. Zo zouden wij van cybercrime en milieuvervuiling een hoofdprioriteit maken en missen wij de erkenning van de grote invloed die radicalisering al heeft in onze gemeente en nog zal hebben. Het wordt weliswaar genoemd, maar als bijnoemer, en niet als hoofdzaak.

Naast deze algemene opmerkingen, willen wij ook nog een paar suggesties ter overweging meegeven en hebben wij nog een aantal kleinere opmerkingen. In de stukken wordt veel gesproken over het Datalab, en wij als raad hebben ook al met ze kennis mogen maken bij een eerdere bijeenkomst georganiseerd door wethouder Leal. Wij hopen dat deze club enthousiaste medewerkers genoeg geld en middelen krijgt om aan alle vragen van het college te voldoen. Dat gunnen wij ze in ieder geval van harte. Verder zijn wij tegen het gebruik van handboeien door BOAs, en voor het gebruik van bodycams, mits de beelden van deze bodycams ook altijd ter beschikking kunnen worden gesteld aan onze inwoners.

Voorzitter, als afsluitende opmerking. Alles hangt af van handhaving en capaciteit. We kunnen met elkaar prachtige kaders vaststellen, maar het zal uiteindelijk op de uitvoering aankomen. En daar zullen wij scherp op zijn.