Bespreking van een motie omtrent de stedenband met Shangluo

Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 13 oktober 2022 is gesproken over een motie van GroenLinks omtrent het verbreken van de stedenband van Emmen met de Chinese stad Shangluo, vanwege de mensenrechtensituatie in China. D66 Emmen is fel voorstander van deze oproep. Lees hieronder de inbreng van fractievoorzitter Joey Koops.

Spreektekst Joey Koops

Bedankt aan de fractie van GroenLinks voor het indienen van hun motie.

D66 onderschrijft de motie volledig en wij vinden de uitleg van het college om de stedenband te handhaven, niet navolgbaar.

Zo zegt het college zich aan de beleidsnotitie ‘Nederland-China, een nieuwe balans’ te willen houden, omdat daar het advies in zou staan voor gemeenten om de dialoog open te houden en de relatie met China in stand te houden, maar dat staat daar helemaal niet in. Integendeel, in de hele notitie wordt slechts op twee of drie pagina’s überhaupt over lokale overheden gesproken en dan alleen in de context dat lokale overheden dringend behoefte hebben aan sturing. Waarvan akte.

Bovendien is het ook enorm tegenstrijdig, door aan de ene kant te zeggen de dialoog open te willen houden, en aan de andere kant te zeggen dat je als college geen actieve invulling meer aan de stedenband wil geven. Het is het één of het ander. Bovendien vertrouwen wij het college er ook niet op dat ze nu wel, gelet op het advies van de VNG, het over maatschappelijk moeilijke kwesties gaat hebben met China, zoals de systematische vervolging van Oeigoeren zo lelijk is verwoord in het advies, want dat heeft het college de afgelopen jaren immers ook niet gedaan.

Kortom, het advies van het college om niet in te stemmen met de motie is volledig ongefundeerd en wij roepen de andere fracties dan ook nadrukkelijk op hier een eigen oordeel in te vormen.

Voorzitter, ik zal afsluitend nog feitelijk ingaan op de vragen gesteld door GroenLinks (zie hierboven via de link de vragen die gesteld zijn):

1. Wij kennen de realiteit in China, voor zover dat mogelijk is in een dergelijk autoritair land. De beslissing om een stedenband aan te gaan met deze stad was, achter bezien, naïef en slecht geïnformeerd.

2 en 3. Wij zijn op de hoogte dat verschillende steden en provincies dergelijke banden met Chinese steden en provincies hebben opgezegd. Op 21 september, amper een maand geleden dus, heeft bijvoorbeeld de provincie Utrecht daar nog de intentie voor uitgesproken. En dat heeft, voor de volledigheid, geen diplomatieke rel opgeleverd of een brandbrief van het ministerie van buitenlandse zaken.

4. Wij zijn ons bewust van de systemische en systematische vervolging van Oeigoeren en andere minderheden in China.

5. Absoluut.

6. Zoals gezegd trekken wij hier een absolute streep.

En dan herhaal ik nog maar eens de laatste vraag van GroenLinks aan de andere fracties – wat is er dan wel nodig om een stedenband te verbreken, als de vervolging van Oeigoeren en andere minderheden in China voor uw partij niet genoeg is?